3 Ревизии (eebe09d84bff3561a59b7e4913f76156e6fde184)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Teknikode 6cb9719227 Fixing visual studio преди 5 години
  Teknikode 1b2c7903b1 Added basic console app for those who do not want a GUI. преди 5 години
  Teknikode 429aa11a1b Added NextVersion file преди 5 години