2 Ревизии (6cb9719227c9b6113a619aee77547ff8efe30230)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Teknikode 6cb9719227 Fixing visual studio преди 5 години
  Teknikode 284e587798 Added GitVersionTask to Nuget Packages. преди 5 години