2 Ревизии (6cb9719227c9b6113a619aee77547ff8efe30230)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Teknikode 6cb9719227 Fixing visual studio преди 5 години
  Teknikode 85ef0f3d37 Added features to UI. преди 6 години