3 Commits (228b911063021d37b7330b78504260ac1387b00f)

Auteur SHA1 Bericht Datum
  Teknikode 6cb9719227 Fixing visual studio 5 jaren geleden
  Teknikode 1b2c7903b1 Added basic console app for those who do not want a GUI. 5 jaren geleden
  Teknikode 429aa11a1b Added NextVersion file 5 jaren geleden