3 Ревизии (228b911063021d37b7330b78504260ac1387b00f)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Teknikode 6cb9719227 Fixing visual studio преди 5 години
  Teknikode 1b2c7903b1 Added basic console app for those who do not want a GUI. преди 5 години
  Teknikode 429aa11a1b Added NextVersion file преди 5 години