Преглед на файлове

Fixed possible null reference.

tags/3.0.4
Teknikode преди 5 години
родител
ревизия
e6468d3d8b
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 6 реда
  1. 9
    6
      IRCServices/IRC.cs

+ 9
- 6
IRCServices/IRC.cs Целия файл

@@ -460,13 +460,16 @@ namespace Combot.IRCServices
case ChannelMode.a:
case ChannelMode.q:
Nick changedNick = channel.GetNick(mode.Parameter);
if (mode.Set)
{
changedNick.AddPrivilege((PrivilegeMode)Enum.Parse(typeof(PrivilegeMode), mode.Mode.ToString()));
}
else
if (changedNick != null)
{
changedNick.RemovePrivilege((PrivilegeMode)Enum.Parse(typeof(PrivilegeMode), mode.Mode.ToString()));
if (mode.Set)
{
changedNick.AddPrivilege((PrivilegeMode) Enum.Parse(typeof (PrivilegeMode), mode.Mode.ToString()));
}
else
{
changedNick.RemovePrivilege((PrivilegeMode) Enum.Parse(typeof (PrivilegeMode), mode.Mode.ToString()));
}
}
break;
case ChannelMode.b:

Loading…
Отказ
Запис