Procházet zdrojové kódy

Whois - Added detail to whois

tags/3.1.1
Teknikode před 6 roky
rodič
revize
af1ea6a862
2 změnil soubory, kde provedl 22 přidání a 9 odebrání
  1. 1
    0
      Modules/Whois/Module.Default.json
  2. 21
    9
      Modules/Whois/Whois.cs

+ 1
- 0
Modules/Whois/Module.Default.json Zobrazit soubor

@@ -30,6 +30,7 @@
"Name": "Option",
"Description": "Specify the type of information you want.",
"AllowedValues": [
"Detail",
"Nicks",
"Hosts"
],

+ 21
- 9
Modules/Whois/Whois.cs Zobrazit soubor

@@ -20,16 +20,17 @@ namespace Combot.Modules.Plugins
string mask = (command.Arguments.ContainsKey("Nickname")) ? command.Arguments["Nickname"] : command.Nick.Nickname;
List<string> nicksList = new List<string>();
List<string> hostList = new List<string>();
findMatches(ref nicksList, ref hostList, mask, mask);
bool detail = (option.ToLower() == "detail");
findMatches(ref nicksList, ref hostList, mask, mask, detail);
if (nicksList.Any() || hostList.Any())
{
// display results
if (nicksList.Any() && (string.IsNullOrEmpty(option) || option.ToLower() == "nicks"))
if (nicksList.Any() && (string.IsNullOrEmpty(option) || option.ToLower() == "nicks" || option.ToLower() == "detail"))
{
string nicksFound = string.Format("\u0002{0}\u0002 has been seen as: \u0002{1}\u0002", mask, string.Join(", ", nicksList));
SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, nicksFound, true);
}
if (hostList.Any() && (string.IsNullOrEmpty(option) || option.ToLower() == "hosts"))
if (hostList.Any() && (string.IsNullOrEmpty(option) || option.ToLower() == "hosts" || option.ToLower() == "detail"))
{
string hostsFound = string.Format("\u0002{0}\u0002 has used the following hosts: \u0002{1}\u0002", mask, string.Join(", ", hostList));
SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, hostsFound, true);
@@ -43,9 +44,9 @@ namespace Combot.Modules.Plugins
}
}

private void findMatches(ref List<string> nickList, ref List<string> hostList, string nick, string host)
private void findMatches(ref List<string> nickList, ref List<string> hostList, string nick, string host, bool detail)
{
List<Dictionary<string, object>> results = findAssociationList(nick, host);
List<Dictionary<string, object>> results = findAssociationList(nick, host, detail);
for (int i = 0; i < results.Count; i++)
{
string foundNick = results[i]["nickname"].ToString();
@@ -53,24 +54,35 @@ namespace Combot.Modules.Plugins
if (nickList != null && !nickList.Contains(foundNick))
{
nickList.Add(foundNick);
findMatches(ref nickList, ref hostList, foundNick, foundNick);
findMatches(ref nickList, ref hostList, foundNick, foundNick, detail);
}
if (hostList != null && !hostList.Contains(foundHost))
{
hostList.Add(foundHost);
findMatches(ref nickList, ref hostList, foundHost, foundHost);
findMatches(ref nickList, ref hostList, foundHost, foundHost, detail);
}
}
}

private List<Dictionary<string, object>> findAssociationList(string nick, string host)
private List<Dictionary<string, object>> findAssociationList(string nick, string host, bool detail)
{
string reg = string.Empty;
if (detail)
{
reg = "(`nicks`.`nickname` = {1} OR `nickinfo`.`host` = {2}) ";
}
else
{
reg = "(`nicks`.`nickname` = {1} OR (`nickinfo`.`host` = {2} AND `nickinfo`.`registered` = true)) ";
}

string search = "SELECT `nickinfo`.`host`, `nicks`.`nickname` FROM `nickinfo` " +
"INNER JOIN `nicks` " +
"ON `nickinfo`.`nick_id` = `nicks`.`id` " +
"INNER JOIN `servers` " +
"ON `nicks`.`server_id` = `servers`.`id` " +
"WHERE `servers`.`name` = {0} AND (`nicks`.`nickname` = {1} OR `nickinfo`.`host` = {2})" +
"WHERE `servers`.`name` = {0} AND " +
reg +
"GROUP BY `nickinfo`.`host`, `nicks`.`nickname`";
return Bot.Database.Query(search, new object[] { Bot.ServerConfig.Name, nick, host });
}

Načítá se…
Zrušit
Uložit