Преглед на файлове

Changed default source code location.

tags/3.1.0
Teknikode преди 4 години
родител
ревизия
9a1559e6e2
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      Modules/About/Module.Default.json

+ 1
- 1
Modules/About/Module.Default.json Целия файл

@@ -118,7 +118,7 @@
{
"Name": "Source Code",
"Description": "The location of the source code for the bot.",
"Value": "https://github.com/uncled1023/Combot"
"Value": "https://git.teknik.io/Uncled1023/Combot"
}
]
}

Loading…
Отказ
Запис