Преглед изворни кода

Added lock around tcp send to prevent race conditions between sending threads.

tags/3.1.0
Teknikode пре 5 година
родитељ
комит
97c03724cd
1 измењених фајлова са 4 додато и 0 уклоњено
  1. 4
    0
      IRCServices/IRC.cs

+ 4
- 0
IRCServices/IRC.cs Прегледај датотеку

@@ -34,11 +34,13 @@ namespace Combot.IRCServices
private event Action<string> TCPMessageEvent;
private readonly TCPInterface _TCP;
private readonly ReaderWriterLockSlim ChannelRWLock;
private readonly ReaderWriterLockSlim MessageSendLock;

public IRC(int maxMessageLength, int messageSendDelay = 0, int readTimeout = 5000, int allowedFailedReads = 0)
{
Nickname = string.Empty;
ChannelRWLock = new ReaderWriterLockSlim();
MessageSendLock = new ReaderWriterLockSlim();
ReadTimeout = readTimeout;
AllowedFailedReads = allowedFailedReads;
LastMessageSend = DateTime.Now;
@@ -268,6 +270,7 @@ namespace Combot.IRCServices
{
if (_TCP.Connected)
{
MessageSendLock.EnterWriteLock();
TimeSpan sinceLastMessage = (DateTime.Now - LastMessageSend);
if (sinceLastMessage.TotalMilliseconds < MessageSendDelay)
{
@@ -277,6 +280,7 @@ namespace Combot.IRCServices
string replaceWith = string.Empty;
string parsedMessage = message.Replace("\r\n", replaceWith).Replace("\n", replaceWith).Replace("\r", replaceWith);
_TCP.Write(parsedMessage);
MessageSendLock.ExitWriteLock();
}
}


Loading…
Откажи
Сачувај