Преглед на файлове

Fixed compile errors.

tags/3.0.0
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
81ea723d5e
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. 0
    1
      Combot/Combot.csproj
  2. 0
    1
      Interface/ViewModels/MainViewModel.cs

+ 0
- 1
Combot/Combot.csproj Целия файл

@@ -70,7 +70,6 @@
<Compile Include="Configurations\ServerConfig.cs" />
<Compile Include="Modules\CommandArgument.cs" />
<Compile Include="Modules\CommandMessage.cs" />
<Compile Include="Modules\ModuleClasses\WolframAlpha.cs" />
<Compile Include="Modules\Option.cs" />
<Compile Include="Types.cs" />
<Compile Include="Methods.cs" />

+ 0
- 1
Interface/ViewModels/MainViewModel.cs Целия файл

@@ -8,7 +8,6 @@ using Combot;
using Combot.IRCServices.Messaging;
using Combot.Configurations;
using Combot.Modules;
using Combot.Modules.ModuleClasses;

namespace Interface.ViewModels
{

Loading…
Отказ
Запис