Преглед на файлове

remove one newline

master
Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
509df8d498
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    1
      mar20.md

+ 0
- 1
mar20.md Целия файл

@@ -43,5 +43,4 @@ undercut competitors and run them out of business
- stocks, gas, plane tickets, cryptocurrency

## Equilibrium

- The point at which quantity supplied = quantity demanded

Loading…
Отказ
Запис