2 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
   71c7285e76 Addressed SVQC warning: legacy keyword 'type' for map accident_v3 преди 3 години
   72301034e5 Added new maps преди 3 години
   80ff59bfca Added new maps преди 3 години
   9782a48410 No more CTS maps in DM, and DM maps in CTF преди 4 години