Преглед на файлове

Removed camper crossings from all map lists except ctf

tags/radcorp2018
преди 3 години
родител
ревизия
e93a417075
променени са 1 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 0 реда
  1. 11
    0
      maps/camper_crossings_q3wcp14.mapinfo

+ 11
- 0
maps/camper_crossings_q3wcp14.mapinfo Целия файл

@@ -0,0 +1,11 @@
title camper crossings - 3w
cdtrack 4
has weapons
// uncomment this if you added turrets: has turrets
// uncomment this if you added vehicles: has vehicles
gametype ctf
// optional: fog density red green blue alpha mindist maxdist
// optional: settemp_for_type (all|gametypename) cvarname value
// optional: clientsettemp_for_type (all|gametypename) cvarname value
// optional: size mins_x mins_y mins_z maxs_x maxs_y maxs_z
// optional: hidden

Loading…
Отказ
Запис