Преглед на файлове

Commented out line for tune gametype

tags/radcorp2018
преди 3 години
родител
ревизия
b1677a4d3f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      maps/ruinerx.mapinfo

+ 1
- 1
maps/ruinerx.mapinfo Целия файл

@@ -1,7 +1,7 @@
has weapons
gametype dm 30 20
gametype dom 200 20
gametype rune 200 20
//gametype rune 200 20
gametype lms 9 20
//gametype arena 10 20
cdtrack thunder

Loading…
Отказ
Запис