Przeglądaj źródła

Added to-file weapon usage statistics to komier-weapons cfg's

tags/radcorp2018
2 lat temu
rodzic
commit
5dffdaae64
2 zmienionych plików z 6 dodań i 2 usunięć
  1. 3
    1
      komier-weapons-v1.cfg
  2. 3
    1
      komier-weapons-v2.cfg

+ 3
- 1
komier-weapons-v1.cfg Wyświetl plik

@@ -18,4 +18,6 @@ g_balance_crylink_primary_force 0
//vortex charge rate to 0.23
//this causes minimum damage to be 50
g_balance_vortex_primary_damage 70
g_balance_vortex_charge_rate 0.23
g_balance_vortex_charge_rate 0.23

sv_weaponstats_file k1weapon_balance.txt

+ 3
- 1
komier-weapons-v2.cfg Wyświetl plik

@@ -28,4 +28,6 @@ g_balance_crylink_primary_force 0
//this causes minimum damage to be 50
g_balance_vortex_primary_damage 70
g_balance_vortex_charge_mindmg 30
g_balance_vortex_charge_rate 0.34
g_balance_vortex_charge_rate 0.34

sv_weaponstats_file k2weapon_balance.txt

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz