Bladeren bron

Added to-file weapon usage statistics to komier-weapons cfg's

tags/radcorp2018
3 jaren geleden
bovenliggende
commit
5dffdaae64
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 6 en 2 verwijderingen
  1. 3
    1
      komier-weapons-v1.cfg
  2. 3
    1
      komier-weapons-v2.cfg

+ 3
- 1
komier-weapons-v1.cfg Bestand weergeven

@@ -18,4 +18,6 @@ g_balance_crylink_primary_force 0
//vortex charge rate to 0.23
//this causes minimum damage to be 50
g_balance_vortex_primary_damage 70
g_balance_vortex_charge_rate 0.23
g_balance_vortex_charge_rate 0.23

sv_weaponstats_file k1weapon_balance.txt

+ 3
- 1
komier-weapons-v2.cfg Bestand weergeven

@@ -28,4 +28,6 @@ g_balance_crylink_primary_force 0
//this causes minimum damage to be 50
g_balance_vortex_primary_damage 70
g_balance_vortex_charge_mindmg 30
g_balance_vortex_charge_rate 0.34
g_balance_vortex_charge_rate 0.34

sv_weaponstats_file k2weapon_balance.txt

Laden…
Annuleren
Opslaan