Procházet zdrojové kódy

Moved and updated gpl-quickie2.mapinfo

tags/radcorp2018
před 3 roky
rodič
revize
2d222d3ad5
1 změnil soubory, kde provedl 13 přidání a 0 odebrání
  1. 13
    0
      maps/gpl-quickie2.mapinfo

+ 13
- 0
maps/gpl-quickie2.mapinfo Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,13 @@
title <TITLE>
description <DESCRIPTION>
author <AUTHOR>
cdtrack 21
// uncomment this if you added weapon pickups: has weapons
// uncomment this if you added turrets: has turrets
// uncomment this if you added vehicles: has vehicles
gametype cts // defaults: timelimit=20
// optional: fog density red green blue alpha mindist maxdist
// optional: settemp_for_type (all|gametypename) cvarname value
// optional: clientsettemp_for_type (all|gametypename) cvarname value
// optional: size mins_x mins_y mins_z maxs_x maxs_y maxs_z
// optional: hidden

Načítá se…
Zrušit
Uložit