Преглед на файлове

Freed motd variables after MOTD is set

tags/radcorp2018
преди 3 години
родител
ревизия
153f6ae56a
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 1 реда
  1. 10
    1
      sv_motd.cfg

+ 10
- 1
sv_motd.cfg Целия файл

@@ -16,4 +16,13 @@ set plimit "\n\nActive Player Limits:"
# set pl "N/A"
#endif

sv_motd "$plimit $pl $border $welcome $irc_gate $cts_lbs $duel_maps"
sv_motd "$plimit $pl $border $welcome $irc_gate $cts_lbs $duel_maps"

unset welcome
unset irc_gate
unset cts_lbs
unset duel_maps
unset border
unset match_info
unset plimit
unset pl

Loading…
Отказ
Запис