Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Tento repozitář je archivovaný. Můžete prohlížet soubory, klonovat, ale nemůžete nahrávat a vytvářet nové úkoly a požadavky na natažení.

LICENSE.txt 277B

12345
  1. This work is licensed under the Creative Commons
  2. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. To view a
  3. copy of this license, visit
  4. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ or send a letter to
  5. Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.