Преглед на файлове

Added meme submodule for emacs

master
Josh Wolfe преди 3 години
родител
ревизия
d6116704b2
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. 3
    0
      .gitmodules
  2. 1
    0
      emacs/.emacs.d/lisp/meme

+ 3
- 0
.gitmodules Целия файл

@@ -1,3 +1,6 @@
[submodule ".vim/autoload"]
path = vim/.vim/autoload
url = https://github.com/junegunn/vim-plug.git
[submodule "emacs/.emacs.d/lisp/meme"]
path = emacs/.emacs.d/lisp/meme
url = git@github.com:larsmagne/meme.git

+ 1
- 0
emacs/.emacs.d/lisp/meme

@@ -0,0 +1 @@
Subproject commit 8fdf274b1917e9bbe00a55859fdb169e4c9483c1

Loading…
Отказ
Запис