Преглед на файлове

JSON fixes for new api

pull/1/head
Zanthas преди 5 години
родител
ревизия
e593e214e2
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      Upload/teknik.sh

+ 1
- 1
Upload/teknik.sh Целия файл

@@ -91,7 +91,7 @@ upload() {
printf 'error uploading file!\n'
exit 1
else
url="${url##*name\":\"}"
url="${url##*fileName\":\"}"
url="https://u.teknik.io/${url%%\"*}"
fi
}

Loading…
Отказ
Запис