Bläddra i källkod

Fixed sending of the syntax

master
Uncled1023 2 år sedan
förälder
incheckning
559363f3a9
1 ändrade filer med 1 tillägg och 1 borttagningar
  1. 1
    1
      Paste/paste.sh

+ 1
- 1
Paste/paste.sh Visa fil

@@ -58,7 +58,7 @@ while getopts "t:f:F:e:p:h" flags; do
;;
f)
format="${OPTARG}"
querystring="${querystring}&format=${format}"
querystring="${querystring}&syntax=${format}"
;;
p)
password="${OPTARG}"

Laddar…
Avbryt
Spara