Pārlūkot izejas kodu

Fixed sending of the syntax

master
Uncled1023 pirms 2 gadiem
vecāks
revīzija
559363f3a9
1 mainītis faili ar 1 papildinājumiem un 1 dzēšanām
  1. 1
    1
      Paste/paste.sh

+ 1
- 1
Paste/paste.sh Parādīt failu

@@ -58,7 +58,7 @@ while getopts "t:f:F:e:p:h" flags; do
;;
f)
format="${OPTARG}"
querystring="${querystring}&format=${format}"
querystring="${querystring}&syntax=${format}"
;;
p)
password="${OPTARG}"

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt