Procházet zdrojové kódy

Fixed sending of the syntax

master
Uncled1023 před 2 roky
rodič
revize
559363f3a9
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      Paste/paste.sh

+ 1
- 1
Paste/paste.sh Zobrazit soubor

@@ -58,7 +58,7 @@ while getopts "t:f:F:e:p:h" flags; do
;;
f)
format="${OPTARG}"
querystring="${querystring}&format=${format}"
querystring="${querystring}&syntax=${format}"
;;
p)
password="${OPTARG}"

Načítá se…
Zrušit
Uložit