The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

Routes.cs 37KB


 1. using Microsoft.AspNetCore.Routing;
 2. using System;
 3. using System.Collections.Generic;
 4. using System.Linq;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. using Teknik.Configuration;
 7. using Teknik.Utilities;
 8. namespace Teknik
 9. {
 10. public static class Routes
 11. {
 12. public static void BuildRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 13. {
 14. routes.BuildDefaultRoutes(config);
 15. routes.BuildAboutRoutes(config);
 16. routes.BuildAbuseRoutes(config);
 17. routes.BuildAdminRoutes(config);
 18. routes.BuildAPIRoutes(config);
 19. routes.BuildBlogRoutes(config);
 20. routes.BuildContactRoutes(config);
 21. routes.BuildDevRoutes(config);
 22. routes.BuildErrorRoutes(config);
 23. routes.BuildFAQRoutes(config);
 24. routes.BuildHelpRoutes(config);
 25. routes.BuildHomeRoutes(config);
 26. routes.BuildPasteRoutes(config);
 27. routes.BuildPodcastRoutes(config);
 28. routes.BuildPrivacyRoutes(config);
 29. routes.BuildRSSRoutes(config);
 30. routes.BuildShortenerRoutes(config);
 31. routes.BuildStatsRoutes(config);
 32. routes.BuildTOSRoutes(config);
 33. routes.BuildUploadRoutes(config);
 34. routes.BuildUserRoutes(config);
 35. routes.BuildVaultRoutes(config);
 36. }
 37. public static void BuildDefaultRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 38. {
 39. routes.MapSubdomainRoute(
 40. name: "Default.Favicon",
 41. domains: new List<string>() { config.Host, config.ShortenerConfig.ShortenerHost },
 42. subDomains: new List<string>() { "*" },
 43. template: "favicon.ico",
 44. defaults: new { area = "Default", controller = "Default", action = "Favicon" }
 45. );
 46. routes.MapSubdomainRoute(
 47. name: "Default.Logo",
 48. domains: new List<string>() { config.Host, config.ShortenerConfig.ShortenerHost },
 49. subDomains: new List<string>() { "*" },
 50. template: "logo.svg",
 51. defaults: new { area = "Default", controller = "Default", action = "Logo" }
 52. );
 53. routes.MapSubdomainRoute(
 54. name: "Default.Robots",
 55. domains: new List<string>() { config.Host, config.ShortenerConfig.ShortenerHost },
 56. subDomains: new List<string>() { "*" },
 57. template: "robots.txt",
 58. defaults: new { area = "Default", controller = "Default", action = "Robots" }
 59. );
 60. routes.MapSubdomainRoute(
 61. name: "Default.NotFound",
 62. domains: new List<string>() { config.Host, config.ShortenerConfig.ShortenerHost },
 63. subDomains: new List<string>() { "*" },
 64. template: "{url}",
 65. defaults: new { area = "Error", controller = "Error", action = "Http404" },
 66. constraints: new { url = "{*url}" }
 67. );
 68. }
 69. public static void BuildAboutRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 70. {
 71. routes.MapSubdomainRoute(
 72. name: "About.Index",
 73. domains: new List<string>() { config.Host },
 74. subDomains: new List<string>() { "about" },
 75. template: "",
 76. defaults: new { area = "About", controller = "About", action = "Index" }
 77. );
 78. }
 79. public static void BuildAbuseRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 80. {
 81. routes.MapSubdomainRoute(
 82. name: "Abuse.Index",
 83. domains: new List<string>() { config.Host },
 84. subDomains: new List<string>() { "abuse" },
 85. template: "",
 86. defaults: new { area = "Abuse", controller = "Abuse", action = "Index" }
 87. );
 88. }
 89. public static void BuildAdminRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 90. {
 91. routes.MapSubdomainRoute(
 92. name: "Admin.Dashboard",
 93. domains: new List<string>() { config.Host },
 94. subDomains: new List<string>() { "admin" },
 95. template: "",
 96. defaults: new { area = "Admin", controller = "Admin", action = "Dashboard" }
 97. );
 98. routes.MapSubdomainRoute(
 99. name: "Admin.UserSearch",
 100. domains: new List<string>() { config.Host },
 101. subDomains: new List<string>() { "admin" },
 102. template: "Search/Users",
 103. defaults: new { area = "Admin", controller = "Admin", action = "UserSearch" }
 104. );
 105. routes.MapSubdomainRoute(
 106. name: "Admin.UploadSearch",
 107. domains: new List<string>() { config.Host },
 108. subDomains: new List<string>() { "admin" },
 109. template: "Search/Uploads",
 110. defaults: new { area = "Admin", controller = "Admin", action = "UploadSearch" }
 111. );
 112. routes.MapSubdomainRoute(
 113. name: "Admin.UserInfo",
 114. domains: new List<string>() { config.Host },
 115. subDomains: new List<string>() { "admin" },
 116. template: "User/{username}",
 117. defaults: new { area = "Admin", controller = "Admin", action = "UserInfo", username = string.Empty }
 118. );
 119. routes.MapSubdomainRoute(
 120. name: "Admin.Action",
 121. domains: new List<string>() { config.Host },
 122. subDomains: new List<string>() { "admin" },
 123. template: "Action/{action}",
 124. defaults: new { area = "Admin", controller = "Admin", action = "Dashboard" }
 125. );
 126. }
 127. public static void BuildAPIRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 128. {
 129. routes.MapSubdomainRoute(
 130. name: "API.v1.Claims",
 131. domains: new List<string>() { config.Host },
 132. subDomains: new List<string>() { "api" },
 133. template: "v1/Claims",
 134. defaults: new { area = "API", controller = "AccountAPIv1", action = "GetClaims" }
 135. );
 136. routes.MapSubdomainRoute(
 137. name: "API.v1.Upload",
 138. domains: new List<string>() { config.Host },
 139. subDomains: new List<string>() { "api" },
 140. template: "v1/Upload",
 141. defaults: new { area = "API", controller = "UploadAPIv1", action = "Upload" }
 142. );
 143. routes.MapSubdomainRoute(
 144. name: "API.v1.Paste",
 145. domains: new List<string>() { config.Host },
 146. subDomains: new List<string>() { "api" },
 147. template: "v1/Paste",
 148. defaults: new { area = "API", controller = "PasteAPIv1", action = "Paste" }
 149. );
 150. routes.MapSubdomainRoute(
 151. name: "API.v1.Shorten",
 152. domains: new List<string>() { config.Host },
 153. subDomains: new List<string>() { "api" },
 154. template: "v1/Shorten",
 155. defaults: new { area = "API", controller = "ShortenAPIv1", action = "Shorten" }
 156. );
 157. routes.MapSubdomainRoute(
 158. name: "API.Index",
 159. domains: new List<string>() { config.Host },
 160. subDomains: new List<string>() { "api" },
 161. template: "",
 162. defaults: new { area = "API", controller = "API", action = "Index" }
 163. );
 164. }
 165. public static void BuildBlogRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 166. {
 167. routes.MapSubdomainRoute(
 168. name: "Blog.Blog",
 169. domains: new List<string>() { config.Host },
 170. subDomains: new List<string>() { "blog" },
 171. template: "{username}",
 172. defaults: new { area = "Blog", controller = "Blog", action = "Blog", username = string.Empty }
 173. );
 174. routes.MapSubdomainRoute(
 175. name: "Blog.New",
 176. domains: new List<string>() { config.Host },
 177. subDomains: new List<string>() { "blog" },
 178. template: "{username}/New",
 179. defaults: new { area = "Blog", controller = "Blog", action = "NewPost", username = string.Empty }
 180. );
 181. routes.MapSubdomainRoute(
 182. name: "Blog.Edit",
 183. domains: new List<string>() { config.Host },
 184. subDomains: new List<string>() { "blog" },
 185. template: "{username}/Edit/{id}",
 186. defaults: new { area = "Blog", controller = "Blog", action = "EditPost", username = string.Empty, id = -1 }
 187. );
 188. routes.MapSubdomainRoute(
 189. name: "Blog.Post",
 190. domains: new List<string>() { config.Host },
 191. subDomains: new List<string>() { "blog" },
 192. template: "{username}/p/{id}",
 193. defaults: new { area = "Blog", controller = "Blog", action = "Post", username = string.Empty, id = -1 }
 194. );
 195. routes.MapSubdomainRoute(
 196. name: "Blog.Action",
 197. domains: new List<string>() { config.Host },
 198. subDomains: new List<string>() { "blog" },
 199. template: "Action/{action}",
 200. defaults: new { area = "Blog", controller = "Blog", action = "Blog" }
 201. );
 202. }
 203. public static void BuildContactRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 204. {
 205. routes.MapSubdomainRoute(
 206. name: "Contact.Index",
 207. domains: new List<string>() { config.Host },
 208. subDomains: new List<string>() { "contact" },
 209. template: "",
 210. defaults: new { area = "Contact", controller = "Contact", action = "Index" }
 211. );
 212. routes.MapSubdomainRoute(
 213. name: "Contact.Action",
 214. domains: new List<string>() { config.Host },
 215. subDomains: new List<string>() { "contact" },
 216. template: "Action/{action}",
 217. defaults: new { area = "Contact", controller = "Contact", action = "Index" }
 218. );
 219. }
 220. public static void BuildDevRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 221. {
 222. routes.MapSubdomainRoute(
 223. name: "Dev.Index",
 224. domains: new List<string>() { config.Host },
 225. subDomains: new List<string>() { "dev" },
 226. template: "",
 227. defaults: new { area = "Dev", controller = "Dev", action = "Index" }
 228. );
 229. }
 230. public static void BuildErrorRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 231. {
 232. routes.MapSubdomainRoute(
 233. name: "Error.HttpError",
 234. domains: new List<string>() { config.Host },
 235. subDomains: new List<string>() { "error" },
 236. template: "{statusCode:int}",
 237. defaults: new { area = "Error", controller = "Error", action = "HttpError", statusCode = 500 }
 238. );
 239. routes.MapSubdomainRoute(
 240. name: "Error.Http401",
 241. domains: new List<string>() { config.Host },
 242. subDomains: new List<string>() { "error" },
 243. template: "401",
 244. defaults: new { area = "Error", controller = "Error", action = "Http401" }
 245. );
 246. routes.MapSubdomainRoute(
 247. name: "Error.Http403",
 248. domains: new List<string>() { config.Host },
 249. subDomains: new List<string>() { "error" },
 250. template: "403",
 251. defaults: new { area = "Error", controller = "Error", action = "Http403" }
 252. );
 253. routes.MapSubdomainRoute(
 254. name: "Error.Http404",
 255. domains: new List<string>() { config.Host },
 256. subDomains: new List<string>() { "error" },
 257. template: "404",
 258. defaults: new { area = "Error", controller = "Error", action = "Http404" }
 259. );
 260. routes.MapSubdomainRoute(
 261. name: "Error.Http500",
 262. domains: new List<string>() { config.Host },
 263. subDomains: new List<string>() { "error" },
 264. template: "500",
 265. defaults: new { area = "Error", controller = "Error", action = "Http500" }
 266. );
 267. routes.MapSubdomainRoute(
 268. name: "Error.Action",
 269. domains: new List<string>() { config.Host },
 270. subDomains: new List<string>() { "error" },
 271. template: "Action/{action}",
 272. defaults: new { area = "Error", controller = "Error", action = "HttpError" }
 273. );
 274. }
 275. public static void BuildFAQRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 276. {
 277. routes.MapSubdomainRoute(
 278. name: "FAQ.Index",
 279. domains: new List<string>() { config.Host },
 280. subDomains: new List<string>() { "faq" },
 281. template: "",
 282. defaults: new { area = "FAQ", controller = "FAQ", action = "Index" }
 283. );
 284. }
 285. public static void BuildHelpRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 286. {
 287. routes.MapSubdomainRoute(
 288. name: "Help.Index",
 289. domains: new List<string>() { config.Host },
 290. subDomains: new List<string>() { "help" },
 291. template: "",
 292. defaults: new { area = "Help", controller = "Help", action = "Index" }
 293. );
 294. routes.MapSubdomainRoute(
 295. name: "Help.API",
 296. domains: new List<string>() { config.Host },
 297. subDomains: new List<string>() { "help" },
 298. template: "API/{version?}/{service?}",
 299. defaults: new { area = "Help", controller = "Help", action = "API" }
 300. );
 301. routes.MapSubdomainRoute(
 302. name: "Help.Blog",
 303. domains: new List<string>() { config.Host },
 304. subDomains: new List<string>() { "help" },
 305. template: "Blog",
 306. defaults: new { area = "Help", controller = "Help", action = "Blog" }
 307. );
 308. routes.MapSubdomainRoute(
 309. name: "Help.Git",
 310. domains: new List<string>() { config.Host },
 311. subDomains: new List<string>() { "help" },
 312. template: "Git",
 313. defaults: new { area = "Help", controller = "Help", action = "Git" }
 314. );
 315. routes.MapSubdomainRoute(
 316. name: "Help.IRC",
 317. domains: new List<string>() { config.Host },
 318. subDomains: new List<string>() { "help" },
 319. template: "IRC",
 320. defaults: new { area = "Help", controller = "Help", action = "IRC" }
 321. );
 322. routes.MapSubdomainRoute(
 323. name: "Help.Mail",
 324. domains: new List<string>() { config.Host },
 325. subDomains: new List<string>() { "help" },
 326. template: "Mail",
 327. defaults: new { area = "Help", controller = "Help", action = "Mail" }
 328. );
 329. routes.MapSubdomainRoute(
 330. name: "Help.Markdown",
 331. domains: new List<string>() { config.Host },
 332. subDomains: new List<string>() { "help" },
 333. template: "Markdown",
 334. defaults: new { area = "Help", controller = "Help", action = "Markdown" }
 335. );
 336. routes.MapSubdomainRoute(
 337. name: "Help.Mumble",
 338. domains: new List<string>() { config.Host },
 339. subDomains: new List<string>() { "help" },
 340. template: "Mumble",
 341. defaults: new { area = "Help", controller = "Help", action = "Mumble" }
 342. );
 343. routes.MapSubdomainRoute(
 344. name: "Help.RSS",
 345. domains: new List<string>() { config.Host },
 346. subDomains: new List<string>() { "help" },
 347. template: "RSS",
 348. defaults: new { area = "Help", controller = "Help", action = "RSS" }
 349. );
 350. routes.MapSubdomainRoute(
 351. name: "Help.Tools",
 352. domains: new List<string>() { config.Host },
 353. subDomains: new List<string>() { "help" },
 354. template: "Tools",
 355. defaults: new { area = "Help", controller = "Help", action = "Tools" }
 356. );
 357. routes.MapSubdomainRoute(
 358. name: "Help.Upload",
 359. domains: new List<string>() { config.Host },
 360. subDomains: new List<string>() { "help" },
 361. template: "Upload",
 362. defaults: new { area = "Help", controller = "Help", action = "Upload" }
 363. );
 364. }
 365. public static void BuildHomeRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 366. {
 367. routes.MapSubdomainRoute(
 368. name: "Home.Index",
 369. domains: new List<string>() { config.Host },
 370. subDomains: new List<string>() { "www", string.Empty },
 371. template: "",
 372. defaults: new { area = "Home", controller = "Home", action = "Index" }
 373. );
 374. }
 375. public static void BuildPasteRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 376. {
 377. routes.MapSubdomainRoute(
 378. name: "Paste.Index",
 379. domains: new List<string>() { config.Host },
 380. subDomains: new List<string>() { "paste", "p" },
 381. template: "",
 382. defaults: new { area = "Paste", controller = "Paste", action = "Index" }
 383. );
 384. routes.MapSubdomainRoute(
 385. name: "Paste.Simple",
 386. domains: new List<string>() { config.Host },
 387. subDomains: new List<string>() { "paste", "p" },
 388. template: "Simple/{url}/{password?}",
 389. defaults: new { area = "Paste", controller = "Paste", action = "ViewPaste", type = "Simple" }
 390. );
 391. routes.MapSubdomainRoute(
 392. name: "Paste.Raw",
 393. domains: new List<string>() { config.Host },
 394. subDomains: new List<string>() { "paste", "p" },
 395. template: "Raw/{url}/{password?}",
 396. defaults: new { area = "Paste", controller = "Paste", action = "ViewPaste", type = "Raw" }
 397. );
 398. routes.MapSubdomainRoute(
 399. name: "Paste.Download",
 400. domains: new List<string>() { config.Host },
 401. subDomains: new List<string>() { "paste", "p" },
 402. template: "Download/{url}/{password?}",
 403. defaults: new { area = "Paste", controller = "Paste", action = "ViewPaste", type = "Download" }
 404. );
 405. routes.MapSubdomainRoute(
 406. name: "Paste.Edit",
 407. domains: new List<string>() { config.Host },
 408. subDomains: new List<string>() { "paste", "p" },
 409. template: "Edit/{url}/{password?}",
 410. defaults: new { area = "Paste", controller = "Paste", action = "Edit" }
 411. );
 412. routes.MapSubdomainRoute(
 413. name: "Paste.Delete",
 414. domains: new List<string>() { config.Host },
 415. subDomains: new List<string>() { "paste", "p" },
 416. template: "Delete",
 417. defaults: new { area = "Paste", controller = "Paste", action = "Delete" }
 418. );
 419. routes.MapSubdomainRoute(
 420. name: "Paste.Action",
 421. domains: new List<string>() { config.Host },
 422. subDomains: new List<string>() { "paste", "p" },
 423. template: "Action/{action}",
 424. defaults: new { area = "Paste", controller = "Paste", action = "Index" }
 425. );
 426. routes.MapSubdomainRoute(
 427. name: "Paste.View",
 428. domains: new List<string>() { config.Host },
 429. subDomains: new List<string>() { "paste", "p" },
 430. template: "{url}/{password?}",
 431. defaults: new { area = "Paste", controller = "Paste", action = "ViewPaste", type = "Full" }
 432. );
 433. }
 434. public static void BuildPodcastRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 435. {
 436. routes.MapSubdomainRoute(
 437. name: "Podcast.Index",
 438. domains: new List<string>() { config.Host },
 439. subDomains: new List<string>() { "podcast" },
 440. template: "",
 441. defaults: new { area = "Podcast", controller = "Podcast", action = "Index" }
 442. );
 443. routes.MapSubdomainRoute(
 444. name: "Podcast.View",
 445. domains: new List<string>() { config.Host },
 446. subDomains: new List<string>() { "podcast" },
 447. template: "ep/{episode}",
 448. defaults: new { area = "Podcast", controller = "Podcast", action = "View" }
 449. );
 450. routes.MapSubdomainRoute(
 451. name: "Podcast.Download",
 452. domains: new List<string>() { config.Host },
 453. subDomains: new List<string>() { "podcast" },
 454. template: "File/{episode}/{fileName}",
 455. defaults: new { area = "Podcast", controller = "Podcast", action = "Download" }
 456. );
 457. routes.MapSubdomainRoute(
 458. name: "Podcast.Action",
 459. domains: new List<string>() { config.Host },
 460. subDomains: new List<string>() { "podcast" },
 461. template: "Action/{action}",
 462. defaults: new { area = "Podcast", controller = "Podcast", action = "Index" }
 463. );
 464. }
 465. public static void BuildPrivacyRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 466. {
 467. routes.MapSubdomainRoute(
 468. name: "Privacy.Index",
 469. domains: new List<string>() { config.Host },
 470. subDomains: new List<string>() { "privacy" },
 471. template: "",
 472. defaults: new { area = "Privacy", controller = "Privacy", action = "Index" }
 473. );
 474. }
 475. public static void BuildRSSRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 476. {
 477. routes.MapSubdomainRoute(
 478. name: "RSS.Index",
 479. domains: new List<string>() { config.Host },
 480. subDomains: new List<string>() { "rss" },
 481. template: "",
 482. defaults: new { area = "RSS", controller = "RSS", action = "Index" }
 483. );
 484. routes.MapSubdomainRoute(
 485. name: "RSS.Blog",
 486. domains: new List<string>() { config.Host },
 487. subDomains: new List<string>() { "rss" },
 488. template: "Blog/{username?}",
 489. defaults: new { area = "RSS", controller = "RSS", action = "Blog" }
 490. );
 491. routes.MapSubdomainRoute(
 492. name: "RSS.Podcast",
 493. domains: new List<string>() { config.Host },
 494. subDomains: new List<string>() { "rss" },
 495. template: "Podcast",
 496. defaults: new { area = "RSS", controller = "RSS", action = "Podcast" }
 497. );
 498. }
 499. public static void BuildShortenerRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 500. {
 501. routes.MapSubdomainRoute(
 502. name: "Shortener.Index",
 503. domains: new List<string>() { config.Host },
 504. subDomains: new List<string>() { "shorten", "s" },
 505. template: "",
 506. defaults: new { area = "Shortener", controller = "Shortener", action = "Index" }
 507. );
 508. routes.MapSubdomainRoute(
 509. name: "Shortener.Delete",
 510. domains: new List<string>() { config.Host },
 511. subDomains: new List<string>() { "shorten", "s" },
 512. template: "Delete",
 513. defaults: new { area = "Shortener", controller = "Shortener", action = "Delete" }
 514. );
 515. routes.MapSubdomainRoute(
 516. name: "Shortener.Action",
 517. domains: new List<string>() { config.Host },
 518. subDomains: new List<string>() { "shorten", "s" },
 519. template: "Action/{action}",
 520. defaults: new { area = "Shortener", controller = "Shortener", action = "Index" }
 521. );
 522. routes.MapSubdomainRoute(
 523. name: "Shortener.View",
 524. domains: new List<string>() { config.ShortenerConfig.ShortenerHost, config.Host },
 525. subDomains: new List<string>() { string.Empty, "shortened" },
 526. template: "{url}",
 527. defaults: new { area = "Shortener", controller = "Shortener", action = "RedirectToUrl" }
 528. );
 529. routes.MapSubdomainRoute(
 530. name: "Shortener.Verify",
 531. domains: new List<string>() { config.ShortenerConfig.ShortenerHost },
 532. subDomains: new List<string>() { string.Empty },
 533. template: "",
 534. defaults: new { area = "Shortener", controller = "Shortener", action = "Verify" }
 535. );
 536. }
 537. public static void BuildStatsRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 538. {
 539. routes.MapSubdomainRoute(
 540. name: "Stats.Index",
 541. domains: new List<string>() { config.Host },
 542. subDomains: new List<string>() { "stats" },
 543. template: "",
 544. defaults: new { area = "Stats", controller = "Stats", action = "Index" }
 545. );
 546. routes.MapSubdomainRoute(
 547. name: "Stats.Action",
 548. domains: new List<string>() { config.Host },
 549. subDomains: new List<string>() { "stats" },
 550. template: "Action/{action}",
 551. defaults: new { area = "Stats", controller = "Stats", action = "Index" }
 552. );
 553. }
 554. public static void BuildTOSRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 555. {
 556. routes.MapSubdomainRoute(
 557. name: "TOS.Index",
 558. domains: new List<string>() { config.Host },
 559. subDomains: new List<string>() { "tos" },
 560. template: "",
 561. defaults: new { area = "TOS", controller = "TOS", action = "Index" }
 562. );
 563. }
 564. public static void BuildUploadRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 565. {
 566. routes.MapSubdomainRoute(
 567. name: "Upload.Index",
 568. domains: new List<string>() { config.Host },
 569. subDomains: new List<string>() { "upload", "u" },
 570. template: "",
 571. defaults: new { area = "Upload", controller = "Upload", action = "Index" }
 572. );
 573. routes.MapSubdomainRoute(
 574. name: "Upload.GenerateDeleteKey",
 575. domains: new List<string>() { config.Host },
 576. subDomains: new List<string>() { "upload", "u", "user" },
 577. template: "GenerateDeleteKey",
 578. defaults: new { area = "Upload", controller = "Upload", action = "GenerateDeleteKey" }
 579. );
 580. routes.MapSubdomainRoute(
 581. name: "Upload.Delete",
 582. domains: new List<string>() { config.Host },
 583. subDomains: new List<string>() { "upload", "u" },
 584. template: "Delete",
 585. defaults: new { area = "Upload", controller = "Upload", action = "Delete" }
 586. );
 587. routes.MapSubdomainRoute(
 588. name: "Upload.Download",
 589. domains: new List<string>() { config.Host },
 590. subDomains: new List<string>() { "upload", "u" },
 591. template: "{file}",
 592. defaults: new { area = "Upload", controller = "Upload", action = "Download" }
 593. );
 594. routes.MapSubdomainRoute(
 595. name: "Upload.DeleteByKey",
 596. domains: new List<string>() { config.Host },
 597. subDomains: new List<string>() { "upload", "u" },
 598. template: "{file}/{key}",
 599. defaults: new { area = "Upload", controller = "Upload", action = "DeleteByKey" }
 600. );
 601. routes.MapSubdomainRoute(
 602. name: "Upload.Action",
 603. domains: new List<string>() { config.Host },
 604. subDomains: new List<string>() { "upload", "u" },
 605. template: "Action/{action}",
 606. defaults: new { area = "Upload", controller = "Upload", action = "Index" }
 607. );
 608. }
 609. public static void BuildUserRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 610. {
 611. routes.MapSubdomainRoute(
 612. name: "User.Index",
 613. domains: new List<string>() { config.Host },
 614. subDomains: new List<string>() { "account" },
 615. template: "",
 616. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "Index" }
 617. );
 618. routes.MapSubdomainRoute(
 619. name: "User.GetPremium",
 620. domains: new List<string>() { config.Host },
 621. subDomains: new List<string>() { "account" },
 622. template: "GetPremium",
 623. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "GetPremium" }
 624. );
 625. routes.MapSubdomainRoute(
 626. name: "User.Register",
 627. domains: new List<string>() { config.Host },
 628. subDomains: new List<string>() { "account" },
 629. template: "Register",
 630. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "Register" }
 631. );
 632. routes.MapSubdomainRoute(
 633. name: "User.Login",
 634. domains: new List<string>() { config.Host },
 635. subDomains: new List<string>() { "account" },
 636. template: "Login",
 637. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "Login" }
 638. );
 639. routes.MapSubdomainRoute(
 640. name: "User.Logout",
 641. domains: new List<string>() { config.Host },
 642. subDomains: new List<string>() { "account" },
 643. template: "Logout",
 644. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "Logout" }
 645. );
 646. routes.MapSubdomainRoute(
 647. name: "User.Settings",
 648. domains: new List<string>() { config.Host },
 649. subDomains: new List<string>() { "account" },
 650. template: "Settings",
 651. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "Settings" }
 652. );
 653. routes.MapSubdomainRoute(
 654. name: "User.AccountSettings",
 655. domains: new List<string>() { config.Host },
 656. subDomains: new List<string>() { "account" },
 657. template: "Settings/Account",
 658. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "AccountSettings" }
 659. );
 660. routes.MapSubdomainRoute(
 661. name: "User.SecuritySettings",
 662. domains: new List<string>() { config.Host },
 663. subDomains: new List<string>() { "account" },
 664. template: "Settings/Security",
 665. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "SecuritySettings" }
 666. );
 667. routes.MapSubdomainRoute(
 668. name: "User.ProfileSettings",
 669. domains: new List<string>() { config.Host },
 670. subDomains: new List<string>() { "account" },
 671. template: "Settings/Profile",
 672. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "ProfileSettings" }
 673. );
 674. routes.MapSubdomainRoute(
 675. name: "User.DeveloperSettings",
 676. domains: new List<string>() { config.Host },
 677. subDomains: new List<string>() { "account" },
 678. template: "Settings/Developer",
 679. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "DeveloperSettings" }
 680. );
 681. routes.MapSubdomainRoute(
 682. name: "User.InviteSettings",
 683. domains: new List<string>() { config.Host },
 684. subDomains: new List<string>() { "account" },
 685. template: "Settings/Invites",
 686. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "InviteSettings" }
 687. );
 688. routes.MapSubdomainRoute(
 689. name: "User.BlogSettings",
 690. domains: new List<string>() { config.Host },
 691. subDomains: new List<string>() { "account" },
 692. template: "Settings/Blog",
 693. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "BlogSettings" }
 694. );
 695. routes.MapSubdomainRoute(
 696. name: "User.UploadSettings",
 697. domains: new List<string>() { config.Host },
 698. subDomains: new List<string>() { "account" },
 699. template: "Settings/Uploads",
 700. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "UploadSettings" }
 701. );
 702. routes.MapSubdomainRoute(
 703. name: "User.ResetPassword",
 704. domains: new List<string>() { config.Host },
 705. subDomains: new List<string>() { "account" },
 706. template: "ResetPassword/{username?}",
 707. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "ResetPassword" }
 708. );
 709. routes.MapSubdomainRoute(
 710. name: "User.VerifyResetPassword",
 711. domains: new List<string>() { config.Host },
 712. subDomains: new List<string>() { "account" },
 713. template: "SetPassword/{username}",
 714. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "VerifyResetPassword" }
 715. );
 716. routes.MapSubdomainRoute(
 717. name: "User.VerifyRecoveryEmail",
 718. domains: new List<string>() { config.Host },
 719. subDomains: new List<string>() { "account" },
 720. template: "VerifyEmail/{username}",
 721. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "VerifyRecoveryEmail" }
 722. );
 723. routes.MapSubdomainRoute(
 724. name: "User.ViewServiceData",
 725. domains: new List<string>() { config.Host },
 726. subDomains: new List<string>() { "account" },
 727. template: "ServiceData",
 728. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "ViewServiceData" }
 729. );
 730. routes.MapSubdomainRoute(
 731. name: "User.Action",
 732. domains: new List<string>() { config.Host },
 733. subDomains: new List<string>() { "account" },
 734. template: "Action/{action}",
 735. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "Index" }
 736. );
 737. routes.MapSubdomainRoute(
 738. name: "User.ViewProfile",
 739. domains: new List<string>() { config.Host },
 740. subDomains: new List<string>() { "user" },
 741. template: "{username?}",
 742. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "ViewProfile" }
 743. );
 744. routes.MapSubdomainRoute(
 745. name: "User.PGPKey",
 746. domains: new List<string>() { config.Host },
 747. subDomains: new List<string>() { "user" },
 748. template: "{username}/PGP",
 749. defaults: new { area = "User", controller = "User", action = "ViewRawPGP" }
 750. );
 751. }
 752. public static void BuildVaultRoutes(this IRouteBuilder routes, Config config)
 753. {
 754. routes.MapSubdomainRoute(
 755. name: "Vault.Index",
 756. domains: new List<string>() { config.Host },
 757. subDomains: new List<string>() { "vault", "v" },
 758. template: "",
 759. defaults: new { area = "Vault", controller = "Vault", action = "Index" }
 760. );
 761. routes.MapSubdomainRoute(
 762. name: "Vault.NewVault",
 763. domains: new List<string>() { config.Host },
 764. subDomains: new List<string>() { "vault", "v" },
 765. template: "Create",
 766. defaults: new { area = "Vault", controller = "Vault", action = "NewVault" }
 767. );
 768. routes.MapSubdomainRoute(
 769. name: "Vault.NewVaultFromService",
 770. domains: new List<string>() { config.Host },
 771. subDomains: new List<string>() { "vault", "v" },
 772. template: "Create/{type}",
 773. defaults: new { area = "Vault", controller = "Vault", action = "NewVaultFromService" }
 774. );
 775. routes.MapSubdomainRoute(
 776. name: "Vault.EditVault",
 777. domains: new List<string>() { config.Host },
 778. subDomains: new List<string>() { "vault", "v" },
 779. template: "Edit/{url}",
 780. defaults: new { area = "Vault", controller = "Vault", action = "EditVault" }
 781. );
 782. routes.MapSubdomainRoute(
 783. name: "Vault.Delete",
 784. domains: new List<string>() { config.Host },
 785. subDomains: new List<string>() { "vault", "v" },
 786. template: "Delete",
 787. defaults: new { area = "Vault", controller = "Vault", action = "Delete" }
 788. );
 789. routes.MapSubdomainRoute(
 790. name: "Vault.ViewVault",
 791. domains: new List<string>() { config.Host },
 792. subDomains: new List<string>() { "vault", "v" },
 793. template: "v/{id}",
 794. defaults: new { area = "Vault", controller = "Vault", action = "ViewVault" }
 795. );
 796. routes.MapSubdomainRoute(
 797. name: "Vault.Action",
 798. domains: new List<string>() { config.Host },
 799. subDomains: new List<string>() { "vault", "v" },
 800. template: "Action/{action}",
 801. defaults: new { area = "Vault", controller = "Vault", action = "Index" }
 802. );
 803. }
 804. }
 805. }