The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Teknikode b5d5e4afbe Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 3 měsíci
..
Content Cleaned up validation error summary před 9 měsíci
Controllers Added customization of scopes and grant type for clients před 3 měsíci
Data/Migrations Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 3 měsíci
Images Added Identity Server for authentication před 1 rokem
Middleware Fixed CSP and CORs related issues. před 9 měsíci
Models Added customization of scopes and grant type for clients před 3 měsíci
Options Added Identity Server for authentication před 1 rokem
Properties Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 3 měsíci
Scripts Added Identity Server for authentication před 1 rokem
Security Fixed legacy password checks. před 9 měsíci
Services Added Identity Server for authentication před 1 rokem
ViewModels Added Identity Server for authentication před 1 rokem
Views Added customization of scopes and grant type for clients před 3 měsíci
ApplicationDbContext.cs Added Identity Server for authentication před 1 rokem
Configuration.cs Added username claim to API claims available in token před 10 měsíci
IdentityServer.csproj Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 3 měsíci
Program.cs Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 3 měsíci
Startup.cs Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 3 měsíci
TeknikProfileService.cs Added Identity Server for authentication před 1 rokem
_ViewImports.cshtml Added Identity Server for authentication před 1 rokem
_ViewStart.cshtml Added Identity Server for authentication před 1 rokem
appsettings.json - Added Expiration parsing to the Service Worker. před 10 měsíci
bundleconfig.json Added Identity Server for authentication před 1 rokem
gulpfile.js Added Identity Server for authentication před 1 rokem
package-lock.json Updated npm packages před 3 měsíci
package.json Updated npm packages před 3 měsíci