The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Teknikode b5d5e4afbe Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 1 měsícem
..
Content Cleaned up validation error summary před 7 měsíci
Controllers Added customization of scopes and grant type for clients před 1 měsícem
Data/Migrations Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 1 měsícem
Images Added Identity Server for authentication před 11 měsíci
Middleware Fixed CSP and CORs related issues. před 7 měsíci
Models Added customization of scopes and grant type for clients před 1 měsícem
Options Added Identity Server for authentication před 11 měsíci
Properties Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 1 měsícem
Scripts Added Identity Server for authentication před 11 měsíci
Security Fixed legacy password checks. před 7 měsíci
Services Added Identity Server for authentication před 11 měsíci
ViewModels Added Identity Server for authentication před 11 měsíci
Views Added customization of scopes and grant type for clients před 1 měsícem
ApplicationDbContext.cs Added Identity Server for authentication před 11 měsíci
Configuration.cs Added username claim to API claims available in token před 8 měsíci
IdentityServer.csproj Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 1 měsícem
Program.cs Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 1 měsícem
Startup.cs Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) před 1 měsícem
TeknikProfileService.cs Added Identity Server for authentication před 11 měsíci
_ViewImports.cshtml Added Identity Server for authentication před 11 měsíci
_ViewStart.cshtml Added Identity Server for authentication před 11 měsíci
appsettings.json - Added Expiration parsing to the Service Worker. před 8 měsíci
bundleconfig.json Added Identity Server for authentication před 11 měsíci
gulpfile.js Added Identity Server for authentication před 11 měsíci
package-lock.json Updated npm packages před 1 měsícem
package.json Updated npm packages před 1 měsícem