The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

Config.cs 9.5KB


 1. using System;
 2. using System.IO;
 3. using System.Threading;
 4. using Newtonsoft.Json;
 5. using Teknik.Utilities;
 6. using Teknik.Utilities.Cryptography;
 7. namespace Teknik.Configuration
 8. {
 9. public class Config
 10. {
 11. private static Config _Config { get; set; }
 12. private static string _FileHash { get; set; }
 13. private ReaderWriterLockSlim _ConfigRWLock;
 14. private ReaderWriterLockSlim _ConfigFileRWLock;
 15. private JsonSerializerSettings _JsonSettings;
 16. private bool _DevEnvironment;
 17. private bool _Migrate;
 18. private bool _UseCdn;
 19. private string _Title;
 20. private string _Description;
 21. private string _Author;
 22. private string _Host;
 23. private string _SupportEmail;
 24. private string _NoReplyEmail;
 25. private string _BitcoinAddress;
 26. private string _Salt1;
 27. private string _Salt2;
 28. private string _CdnHost;
 29. private UserConfig _UserConfig;
 30. private ContactConfig _ContactConfig;
 31. private EmailConfig _EmailConfig;
 32. private GitConfig _GitConfig;
 33. private UploadConfig _UploadConfig;
 34. private PasteConfig _PasteConfig;
 35. private BlogConfig _BlogConfig;
 36. private ApiConfig _ApiConfig;
 37. private PodcastConfig _PodcastConfig;
 38. private StreamConfig _StreamConfig;
 39. private ShortenerConfig _ShortenerConfig;
 40. private VaultConfig _VaultConfig;
 41. private StatusConfig _StatusConfig;
 42. private LoggingConfig _LoggingConfig;
 43. private PiwikConfig _PiwikConfig;
 44. private IRCConfig _IRCConfig;
 45. public bool DevEnvironment { get { return _DevEnvironment; } set { _DevEnvironment = value; } }
 46. public bool Migrate { get { return _Migrate; } set { _Migrate = value; } }
 47. public bool UseCdn { get { return _UseCdn; } set { _UseCdn = value; } }
 48. // Site Information
 49. public string Title { get { return _Title; } set { _Title = value; } }
 50. public string Description { get { return _Description; } set { _Description = value; } }
 51. public string Author { get { return _Author; } set { _Author = value; } }
 52. public string Host { get { return _Host; } set { _Host = value; } }
 53. public string SupportEmail { get { return _SupportEmail; } set { _SupportEmail = value; } }
 54. public string NoReplyEmail { get { return _NoReplyEmail; } set { _NoReplyEmail = value; } }
 55. public string BitcoinAddress { get { return _BitcoinAddress; } set { _BitcoinAddress = value; } }
 56. public string Salt1 { get { return _Salt1; } set { _Salt1 = value; } }
 57. public string Salt2 { get { return _Salt2; } set { _Salt2 = value; } }
 58. public string CdnHost { get { return _CdnHost; } set { _CdnHost = value; } }
 59. // User Configuration
 60. public UserConfig UserConfig { get { return _UserConfig; } set { _UserConfig = value; } }
 61. // Contact Configuration
 62. public ContactConfig ContactConfig { get { return _ContactConfig; } set { _ContactConfig = value; } }
 63. // Mail Server Configuration
 64. public EmailConfig EmailConfig { get { return _EmailConfig; } set { _EmailConfig = value; } }
 65. // Git Service Configuration
 66. public GitConfig GitConfig { get { return _GitConfig; } set { _GitConfig = value; } }
 67. // Blog Configuration
 68. public BlogConfig BlogConfig { get { return _BlogConfig; } set { _BlogConfig = value; } }
 69. // Upload Configuration
 70. public UploadConfig UploadConfig { get { return _UploadConfig; } set { _UploadConfig = value; } }
 71. // Paste Configuration
 72. public PasteConfig PasteConfig { get { return _PasteConfig; } set { _PasteConfig = value; } }
 73. // API Configuration
 74. public ApiConfig ApiConfig { get { return _ApiConfig; } set { _ApiConfig = value; } }
 75. // Podcast Configuration
 76. public PodcastConfig PodcastConfig { get { return _PodcastConfig; } set { _PodcastConfig = value; } }
 77. // Stream Configuration
 78. public StreamConfig StreamConfig { get { return _StreamConfig; } set { _StreamConfig = value; } }
 79. // Shortener Configuration
 80. public ShortenerConfig ShortenerConfig { get { return _ShortenerConfig; } set { _ShortenerConfig = value; } }
 81. // Vault Configuration
 82. public VaultConfig VaultConfig { get { return _VaultConfig; } set { _VaultConfig = value; } }
 83. // Status Configuration
 84. public StatusConfig StatusConfig { get { return _StatusConfig; } set { _StatusConfig = value; } }
 85. // Logging Configuration
 86. public LoggingConfig LoggingConfig { get { return _LoggingConfig; } set { _LoggingConfig = value; } }
 87. // Piwik Configuration
 88. public PiwikConfig PiwikConfig { get { return _PiwikConfig; } set { _PiwikConfig = value; } }
 89. // Piwik Configuration
 90. public IRCConfig IRCConfig { get { return _IRCConfig; } set { _IRCConfig = value; } }
 91. public Config()
 92. {
 93. _ConfigRWLock = new ReaderWriterLockSlim();
 94. _ConfigFileRWLock = new ReaderWriterLockSlim();
 95. _JsonSettings = new JsonSerializerSettings();
 96. _JsonSettings.Formatting = Formatting.Indented;
 97. SetDefaults();
 98. }
 99. public void SetDefaults()
 100. {
 101. DevEnvironment = false;
 102. Migrate = false;
 103. UseCdn = false;
 104. Title = string.Empty;
 105. Description = string.Empty;
 106. Author = string.Empty;
 107. Host = string.Empty;
 108. SupportEmail = string.Empty;
 109. NoReplyEmail = string.Empty;
 110. BitcoinAddress = string.Empty;
 111. Salt1 = string.Empty;
 112. Salt2 = string.Empty;
 113. CdnHost = string.Empty;
 114. UserConfig = new UserConfig();
 115. EmailConfig = new EmailConfig();
 116. ContactConfig = new ContactConfig();
 117. GitConfig = new GitConfig();
 118. BlogConfig = new BlogConfig();
 119. UploadConfig = new UploadConfig();
 120. PasteConfig = new PasteConfig();
 121. ApiConfig = new ApiConfig();
 122. PodcastConfig = new PodcastConfig();
 123. StreamConfig = new StreamConfig();
 124. ShortenerConfig = new ShortenerConfig();
 125. VaultConfig = new VaultConfig();
 126. StatusConfig = new StatusConfig();
 127. LoggingConfig = new LoggingConfig();
 128. PiwikConfig = new PiwikConfig();
 129. IRCConfig = new IRCConfig();
 130. }
 131. public static Config Deserialize(string text)
 132. {
 133. return JsonConvert.DeserializeObject<Config>(text);
 134. }
 135. public static string Serialize(Config config)
 136. {
 137. return JsonConvert.SerializeObject(config, Formatting.Indented);
 138. }
 139. public static Config Load()
 140. {
 141. string path = AppDomain.CurrentDomain.GetData("DataDirectory").ToString();
 142. string newHash = string.Empty;
 143. if (File.Exists(Path.Combine(path, "Config.json")))
 144. {
 145. newHash = MD5.FileHash(Path.Combine(path, "Config.json"));
 146. }
 147. if (_Config == null || _FileHash == null || newHash != _FileHash)
 148. {
 149. _Config = Load(path);
 150. _FileHash = newHash;
 151. }
 152. return _Config;
 153. }
 154. public static Config Load(string path)
 155. {
 156. Config config = new Config();
 157. if (!File.Exists(Path.Combine(path, "Config.json")))
 158. {
 159. Save(Path.Combine(path, "Config.json"), config);
 160. }
 161. else
 162. {
 163. string configContents = File.ReadAllText(Path.Combine(path, "Config.json"));
 164. config = Deserialize(configContents);
 165. }
 166. return config;
 167. }
 168. public static void Save(Config config)
 169. {
 170. string path = AppDomain.CurrentDomain.GetData("DataDirectory").ToString();
 171. Save(Path.Combine(path, "Config.json"), config);
 172. }
 173. public static void Save(string path, Config config)
 174. {
 175. if (!Directory.Exists(Path.GetDirectoryName(path)))
 176. {
 177. Directory.CreateDirectory(Path.GetDirectoryName(path));
 178. }
 179. string configContents = Config.Serialize(config);
 180. File.WriteAllText(path, configContents);
 181. }
 182. }
 183. }