The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET. https://www.teknik.io/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

UserController.cs 44KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Data.Entity;
 4. using System.Linq;
 5. using System.Web;
 6. using System.Web.Mvc;
 7. using System.Web.Security;
 8. using Teknik.Areas.Users.Models;
 9. using Teknik.Areas.Users.ViewModels;
 10. using Teknik.Controllers;
 11. using Teknik.Utilities;
 12. using Teknik.Models;
 13. using Teknik.Areas.Users.Utility;
 14. using Teknik.Filters;
 15. using QRCoder;
 16. using TwoStepsAuthenticator;
 17. using System.Drawing;
 18. using Teknik.Attributes;
 19. using Teknik.Utilities.Cryptography;
 20. namespace Teknik.Areas.Users.Controllers
 21. {
 22. [TeknikAuthorize]
 23. public class UserController : DefaultController
 24. {
 25. private static readonly UsedCodesManager usedCodesManager = new UsedCodesManager();
 26. [TrackPageView]
 27. [AllowAnonymous]
 28. public ActionResult GetPremium()
 29. {
 30. ViewBag.Title = "Get a Premium Account - " + Config.Title;
 31. GetPremiumViewModel model = new GetPremiumViewModel();
 32. return View(model);
 33. }
 34. // GET: Profile/Profile
 35. [TrackPageView]
 36. [AllowAnonymous]
 37. public ActionResult ViewProfile(string username)
 38. {
 39. if (string.IsNullOrEmpty(username))
 40. {
 41. username = User.Identity.Name;
 42. }
 43. ProfileViewModel model = new ProfileViewModel();
 44. ViewBag.Title = "User Does Not Exist - " + Config.Title;
 45. ViewBag.Description = "The User does not exist";
 46. try
 47. {
 48. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 49. {
 50. User user = UserHelper.GetUser(db, username);
 51. if (user != null)
 52. {
 53. ViewBag.Title = username + "'s Profile - " + Config.Title;
 54. ViewBag.Description = "Viewing " + username + "'s Profile";
 55. model.UserID = user.UserId;
 56. model.Username = user.Username;
 57. if (Config.EmailConfig.Enabled)
 58. {
 59. model.Email = string.Format("{0}@{1}", user.Username, Config.EmailConfig.Domain);
 60. }
 61. model.JoinDate = user.JoinDate;
 62. model.LastSeen = UserHelper.GetLastAccountActivity(db, Config, user);
 63. model.UserSettings = user.UserSettings;
 64. model.SecuritySettings = user.SecuritySettings;
 65. model.BlogSettings = user.BlogSettings;
 66. model.UploadSettings = user.UploadSettings;
 67. model.Uploads = db.Uploads.Where(u => u.UserId == user.UserId).OrderByDescending(u => u.DateUploaded).ToList();
 68. model.Pastes = db.Pastes.Where(u => u.UserId == user.UserId).OrderByDescending(u => u.DatePosted).ToList();
 69. model.ShortenedUrls = db.ShortenedUrls.Where(s => s.UserId == user.UserId).OrderByDescending(s => s.DateAdded).ToList();
 70. model.Vaults = db.Vaults.Where(v => v.UserId == user.UserId).OrderByDescending(v => v.DateCreated).ToList();
 71. return View(model);
 72. }
 73. model.Error = true;
 74. model.ErrorMessage = "The user does not exist";
 75. }
 76. }
 77. catch (Exception ex)
 78. {
 79. model.Error = true;
 80. model.ErrorMessage = ex.GetFullMessage(true);
 81. }
 82. return View(model);
 83. }
 84. [TrackPageView]
 85. public ActionResult Settings()
 86. {
 87. string username = User.Identity.Name;
 88. SettingsViewModel model = new SettingsViewModel();
 89. ViewBag.Title = "User Does Not Exist - " + Config.Title;
 90. ViewBag.Description = "The User does not exist";
 91. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 92. {
 93. User user = UserHelper.GetUser(db, username);
 94. if (user != null)
 95. {
 96. Session["AuthenticatedUser"] = user;
 97. ViewBag.Title = "Settings - " + Config.Title;
 98. ViewBag.Description = "Your " + Config.Title + " Settings";
 99. model.UserID = user.UserId;
 100. model.Username = user.Username;
 101. model.TrustedDeviceCount = user.TrustedDevices.Count;
 102. model.AuthTokens = new List<AuthTokenViewModel>();
 103. foreach (AuthToken token in user.AuthTokens)
 104. {
 105. AuthTokenViewModel tokenModel = new AuthTokenViewModel();
 106. tokenModel.AuthTokenId = token.AuthTokenId;
 107. tokenModel.Name = token.Name;
 108. tokenModel.LastDateUsed = token.LastDateUsed;
 109. model.AuthTokens.Add(tokenModel);
 110. }
 111. model.UserSettings = user.UserSettings;
 112. model.SecuritySettings = user.SecuritySettings;
 113. model.BlogSettings = user.BlogSettings;
 114. model.UploadSettings = user.UploadSettings;
 115. return View(model);
 116. }
 117. }
 118. model.Error = true;
 119. return View(model);
 120. }
 121. [HttpGet]
 122. [TrackPageView]
 123. [AllowAnonymous]
 124. public ActionResult ViewRawPGP(string username)
 125. {
 126. ViewBag.Title = username + "'s Public Key - " + Config.Title;
 127. ViewBag.Description = "The PGP public key for " + username;
 128. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 129. {
 130. User user = UserHelper.GetUser(db, username);
 131. if (user != null)
 132. {
 133. if (!string.IsNullOrEmpty(user.SecuritySettings.PGPSignature))
 134. {
 135. return Content(user.SecuritySettings.PGPSignature, "text/plain");
 136. }
 137. }
 138. }
 139. return Redirect(Url.SubRouteUrl("error", "Error.Http404"));
 140. }
 141. [HttpGet]
 142. [TrackPageView]
 143. [AllowAnonymous]
 144. public ActionResult Login(string ReturnUrl)
 145. {
 146. LoginViewModel model = new LoginViewModel();
 147. model.ReturnUrl = ReturnUrl;
 148. return View("/Areas/User/Views/User/ViewLogin.cshtml", model);
 149. }
 150. [HttpPost]
 151. [AllowAnonymous]
 152. public ActionResult Login([Bind(Prefix = "Login")]LoginViewModel model)
 153. {
 154. if (ModelState.IsValid)
 155. {
 156. string username = model.Username;
 157. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 158. {
 159. User user = UserHelper.GetUser(db, username);
 160. if (user != null)
 161. {
 162. bool userValid = UserHelper.UserPasswordCorrect(db, Config, user, model.Password);
 163. if (userValid)
 164. {
 165. // Perform transfer actions on the account
 166. UserHelper.TransferUser(db, Config, user, model.Password);
 167. user.LastSeen = DateTime.Now;
 168. db.Entry(user).State = EntityState.Modified;
 169. db.SaveChanges();
 170. // Let's double check their email and git accounts to make sure they exist
 171. string email = UserHelper.GetUserEmailAddress(Config, username);
 172. if (Config.EmailConfig.Enabled && !UserHelper.UserEmailExists(Config, email))
 173. {
 174. UserHelper.AddUserEmail(Config, email, model.Password);
 175. }
 176. if (Config.GitConfig.Enabled && !UserHelper.UserGitExists(Config, username))
 177. {
 178. UserHelper.AddUserGit(Config, username, model.Password);
 179. }
 180. bool twoFactor = false;
 181. string returnUrl = model.ReturnUrl;
 182. if (user.SecuritySettings.TwoFactorEnabled)
 183. {
 184. twoFactor = true;
 185. // We need to check their device, and two factor them
 186. if (user.SecuritySettings.AllowTrustedDevices)
 187. {
 188. // Check for the trusted device cookie
 189. HttpCookie cookie = Request.Cookies[Constants.TRUSTEDDEVICECOOKIE + "_" + username];
 190. if (cookie != null)
 191. {
 192. string token = cookie.Value;
 193. if (user.TrustedDevices.Where(d => d.Token == token).FirstOrDefault() != null)
 194. {
 195. // The device token is attached to the user, let's let it slide
 196. twoFactor = false;
 197. }
 198. }
 199. }
 200. }
 201. if (twoFactor)
 202. {
 203. Session["AuthenticatedUser"] = user;
 204. if (string.IsNullOrEmpty(model.ReturnUrl))
 205. returnUrl = Request.UrlReferrer.AbsoluteUri.ToString();
 206. returnUrl = Url.SubRouteUrl("user", "User.CheckAuthenticatorCode", new { returnUrl = returnUrl, rememberMe = model.RememberMe });
 207. model.ReturnUrl = string.Empty;
 208. }
 209. else
 210. {
 211. returnUrl = Request.UrlReferrer.AbsoluteUri.ToString();
 212. // They don't need two factor auth.
 213. HttpCookie authcookie = UserHelper.CreateAuthCookie(user.Username, model.RememberMe, Request.Url.Host.GetDomain(), Request.IsLocal);
 214. Response.Cookies.Add(authcookie);
 215. }
 216. if (string.IsNullOrEmpty(model.ReturnUrl))
 217. {
 218. return GenerateActionResult(new { result = returnUrl }, Redirect(returnUrl));
 219. }
 220. else
 221. {
 222. return Redirect(model.ReturnUrl);
 223. }
 224. }
 225. }
 226. }
 227. }
 228. model.Error = true;
 229. model.ErrorMessage = "Invalid Username or Password.";
 230. return GenerateActionResult(new { error = model.ErrorMessage }, View("/Areas/User/Views/User/ViewLogin.cshtml", model));
 231. }
 232. public ActionResult Logout()
 233. {
 234. // Get cookie
 235. HttpCookie authCookie = UserHelper.CreateAuthCookie(User.Identity.Name, false, Request.Url.Host.GetDomain(), Request.IsLocal);
 236. // Signout
 237. FormsAuthentication.SignOut();
 238. Session.Abandon();
 239. // Destroy Cookies
 240. authCookie.Expires = DateTime.Now.AddYears(-1);
 241. Response.Cookies.Add(authCookie);
 242. return Redirect(Url.SubRouteUrl("www", "Home.Index"));
 243. }
 244. [HttpGet]
 245. [TrackPageView]
 246. [AllowAnonymous]
 247. public ActionResult Register(string ReturnUrl)
 248. {
 249. RegisterViewModel model = new RegisterViewModel();
 250. model.ReturnUrl = ReturnUrl;
 251. return View("/Areas/User/Views/User/ViewRegistration.cshtml", model);
 252. }
 253. [HttpPost]
 254. [AllowAnonymous]
 255. public ActionResult Register([Bind(Prefix="Register")]RegisterViewModel model)
 256. {
 257. model.Error = false;
 258. model.ErrorMessage = string.Empty;
 259. if (ModelState.IsValid)
 260. {
 261. if (Config.UserConfig.RegistrationEnabled)
 262. {
 263. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 264. {
 265. if (!model.Error && !UserHelper.ValidUsername(Config, model.Username))
 266. {
 267. model.Error = true;
 268. model.ErrorMessage = "That username is not valid";
 269. }
 270. if (!model.Error && !UserHelper.UsernameAvailable(db, Config, model.Username))
 271. {
 272. model.Error = true;
 273. model.ErrorMessage = "That username is not available";
 274. }
 275. if (!model.Error && model.Password != model.ConfirmPassword)
 276. {
 277. model.Error = true;
 278. model.ErrorMessage = "Passwords must match";
 279. }
 280. // PGP Key valid?
 281. if (!model.Error && !string.IsNullOrEmpty(model.PublicKey) && !PGP.IsPublicKey(model.PublicKey))
 282. {
 283. model.Error = true;
 284. model.ErrorMessage = "Invalid PGP Public Key";
 285. }
 286. if (!model.Error)
 287. {
 288. try
 289. {
 290. User newUser = db.Users.Create();
 291. newUser.JoinDate = DateTime.Now;
 292. newUser.Username = model.Username;
 293. newUser.UserSettings = new UserSettings();
 294. newUser.SecuritySettings = new SecuritySettings();
 295. newUser.BlogSettings = new BlogSettings();
 296. newUser.UploadSettings = new UploadSettings();
 297. if (!string.IsNullOrEmpty(model.PublicKey))
 298. newUser.SecuritySettings.PGPSignature = model.PublicKey;
 299. if (!string.IsNullOrEmpty(model.RecoveryEmail))
 300. newUser.SecuritySettings.RecoveryEmail = model.RecoveryEmail;
 301. UserHelper.AddAccount(db, Config, newUser, model.Password);
 302. // If they have a recovery email, let's send a verification
 303. if (!string.IsNullOrEmpty(model.RecoveryEmail))
 304. {
 305. string verifyCode = UserHelper.CreateRecoveryEmailVerification(db, Config, newUser);
 306. string resetUrl = Url.SubRouteUrl("user", "User.ResetPassword", new { Username = model.Username });
 307. string verifyUrl = Url.SubRouteUrl("user", "User.VerifyRecoveryEmail", new { Code = verifyCode });
 308. UserHelper.SendRecoveryEmailVerification(Config, model.Username, model.RecoveryEmail, resetUrl, verifyUrl);
 309. }
 310. }
 311. catch (Exception ex)
 312. {
 313. model.Error = true;
 314. model.ErrorMessage = ex.GetFullMessage(true);
 315. }
 316. if (!model.Error)
 317. {
 318. return Login(new LoginViewModel { Username = model.Username, Password = model.Password, RememberMe = false, ReturnUrl = model.ReturnUrl });
 319. }
 320. }
 321. }
 322. }
 323. if (!model.Error)
 324. {
 325. model.Error = true;
 326. model.ErrorMessage = "User Registration is Disabled";
 327. }
 328. }
 329. return GenerateActionResult(new { error = model.ErrorMessage }, View("/Areas/User/Views/User/ViewRegistration.cshtml", model));
 330. }
 331. [HttpPost]
 332. [ValidateAntiForgeryToken]
 333. public ActionResult Edit(string curPass, string newPass, string newPassConfirm, string pgpPublicKey, string recoveryEmail, bool allowTrustedDevices, bool twoFactorEnabled, string website, string quote, string about, string blogTitle, string blogDesc, bool encrypt)
 334. {
 335. if (ModelState.IsValid)
 336. {
 337. try
 338. {
 339. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 340. {
 341. User user = UserHelper.GetUser(db, User.Identity.Name);
 342. if (user != null)
 343. {
 344. bool changePass = false;
 345. string email = string.Format("{0}@{1}", User.Identity.Name, Config.EmailConfig.Domain);
 346. // Changing Password?
 347. if (!string.IsNullOrEmpty(curPass) && (!string.IsNullOrEmpty(newPass) || !string.IsNullOrEmpty(newPassConfirm)))
 348. {
 349. // Old Password Valid?
 350. if (!UserHelper.UserPasswordCorrect(db, Config, user, curPass))
 351. {
 352. return Json(new { error = "Invalid Original Password." });
 353. }
 354. // The New Password Match?
 355. if (newPass != newPassConfirm)
 356. {
 357. return Json(new { error = "New Password Must Match." });
 358. }
 359. // Are password resets enabled?
 360. if (!Config.UserConfig.PasswordResetEnabled)
 361. {
 362. return Json(new { error = "Password resets are disabled." });
 363. }
 364. changePass = true;
 365. }
 366. // PGP Key valid?
 367. if (!string.IsNullOrEmpty(pgpPublicKey) && !PGP.IsPublicKey(pgpPublicKey))
 368. {
 369. return Json(new { error = "Invalid PGP Public Key" });
 370. }
 371. user.SecuritySettings.PGPSignature = pgpPublicKey;
 372. // Recovery Email
 373. bool newRecovery = false;
 374. if (recoveryEmail != user.SecuritySettings.RecoveryEmail)
 375. {
 376. newRecovery = true;
 377. user.SecuritySettings.RecoveryEmail = recoveryEmail;
 378. user.SecuritySettings.RecoveryVerified = false;
 379. }
 380. // Trusted Devices
 381. user.SecuritySettings.AllowTrustedDevices = allowTrustedDevices;
 382. if (!allowTrustedDevices)
 383. {
 384. // They turned it off, let's clear the trusted devices
 385. user.TrustedDevices.Clear();
 386. List<TrustedDevice> foundDevices = db.TrustedDevices.Where(d => d.UserId == user.UserId).ToList();
 387. if (foundDevices != null)
 388. {
 389. foreach (TrustedDevice device in foundDevices)
 390. {
 391. db.TrustedDevices.Remove(device);
 392. }
 393. }
 394. }
 395. // Two Factor Authentication
 396. bool oldTwoFactor = user.SecuritySettings.TwoFactorEnabled;
 397. user.SecuritySettings.TwoFactorEnabled = twoFactorEnabled;
 398. string newKey = string.Empty;
 399. if (!oldTwoFactor && twoFactorEnabled)
 400. {
 401. // They just enabled it, let's regen the key
 402. newKey = Authenticator.GenerateKey();
 403. // New key, so let's upsert their key into git
 404. if (Config.GitConfig.Enabled)
 405. {
 406. UserHelper.CreateUserGitTwoFactor(Config, user.Username, newKey, DateTimeHelper.GetUnixTimestamp());
 407. }
 408. }
 409. else if (!twoFactorEnabled)
 410. {
 411. // remove the key when it's disabled
 412. newKey = string.Empty;
 413. // Removed the key, so delete it from git as well
 414. if (Config.GitConfig.Enabled)
 415. {
 416. UserHelper.DeleteUserGitTwoFactor(Config, user.Username);
 417. }
 418. }
 419. else
 420. {
 421. // No change, let's use the old value
 422. newKey = user.SecuritySettings.TwoFactorKey;
 423. }
 424. user.SecuritySettings.TwoFactorKey = newKey;
 425. // Profile Info
 426. user.UserSettings.Website = website;
 427. user.UserSettings.Quote = quote;
 428. user.UserSettings.About = about;
 429. // Blogs
 430. user.BlogSettings.Title = blogTitle;
 431. user.BlogSettings.Description = blogDesc;
 432. // Uploads
 433. user.UploadSettings.Encrypt = encrypt;
 434. UserHelper.EditAccount(db, Config, user, changePass, newPass);
 435. // If they have a recovery email, let's send a verification
 436. if (!string.IsNullOrEmpty(recoveryEmail) && newRecovery)
 437. {
 438. string verifyCode = UserHelper.CreateRecoveryEmailVerification(db, Config, user);
 439. string resetUrl = Url.SubRouteUrl("user", "User.ResetPassword", new { Username = user.Username });
 440. string verifyUrl = Url.SubRouteUrl("user", "User.VerifyRecoveryEmail", new { Code = verifyCode });
 441. UserHelper.SendRecoveryEmailVerification(Config, user.Username, user.SecuritySettings.RecoveryEmail, resetUrl, verifyUrl);
 442. }
 443. if (!oldTwoFactor && twoFactorEnabled)
 444. {
 445. return Json(new { result = new { checkAuth = true, key = newKey, qrUrl = Url.SubRouteUrl("user", "User.Action", new { action = "GenerateAuthQrCode", key = newKey }) } });
 446. }
 447. return Json(new { result = true });
 448. }
 449. return Json(new { error = "User does not exist" });
 450. }
 451. }
 452. catch (Exception ex)
 453. {
 454. return Json(new { error = ex.GetFullMessage(true) });
 455. }
 456. }
 457. return Json(new { error = "Invalid Parameters" });
 458. }
 459. [HttpPost]
 460. [ValidateAntiForgeryToken]
 461. public ActionResult Delete()
 462. {
 463. if (ModelState.IsValid)
 464. {
 465. try
 466. {
 467. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 468. {
 469. User user = UserHelper.GetUser(db, User.Identity.Name);
 470. if (user != null)
 471. {
 472. UserHelper.DeleteAccount(db, Config, user);
 473. // Sign Out
 474. Logout();
 475. return Json(new { result = true });
 476. }
 477. }
 478. }
 479. catch (Exception ex)
 480. {
 481. return Json(new { error = ex.GetFullMessage(true) });
 482. }
 483. }
 484. return Json(new { error = "Unable to delete user" });
 485. }
 486. [HttpGet]
 487. public ActionResult VerifyRecoveryEmail(string code)
 488. {
 489. bool verified = true;
 490. if (string.IsNullOrEmpty(code))
 491. verified &= false;
 492. // Is there a code?
 493. if (verified)
 494. {
 495. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 496. {
 497. verified &= UserHelper.VerifyRecoveryEmail(db, Config, User.Identity.Name, code);
 498. }
 499. }
 500. RecoveryEmailVerificationViewModel model = new RecoveryEmailVerificationViewModel();
 501. model.Success = verified;
 502. return View("/Areas/User/Views/User/ViewRecoveryEmailVerification.cshtml", model);
 503. }
 504. [HttpPost]
 505. [ValidateAntiForgeryToken]
 506. public ActionResult ResendVerifyRecoveryEmail()
 507. {
 508. if (ModelState.IsValid)
 509. {
 510. try
 511. {
 512. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 513. {
 514. User user = UserHelper.GetUser(db, User.Identity.Name);
 515. if (user != null)
 516. {
 517. // If they have a recovery email, let's send a verification
 518. if (!string.IsNullOrEmpty(user.SecuritySettings.RecoveryEmail))
 519. {
 520. if (!user.SecuritySettings.RecoveryVerified)
 521. {
 522. string verifyCode = UserHelper.CreateRecoveryEmailVerification(db, Config, user);
 523. string resetUrl = Url.SubRouteUrl("user", "User.ResetPassword", new { Username = user.Username });
 524. string verifyUrl = Url.SubRouteUrl("user", "User.VerifyRecoveryEmail", new { Code = verifyCode });
 525. UserHelper.SendRecoveryEmailVerification(Config, user.Username, user.SecuritySettings.RecoveryEmail, resetUrl, verifyUrl);
 526. return Json(new { result = true });
 527. }
 528. return Json(new { error = "The recovery email is already verified" });
 529. }
 530. }
 531. }
 532. }
 533. catch (Exception ex)
 534. {
 535. return Json(new { error = ex.GetFullMessage(true) });
 536. }
 537. }
 538. return Json(new { error = "Unable to resend verification" });
 539. }
 540. [HttpGet]
 541. [AllowAnonymous]
 542. public ActionResult ResetPassword(string username)
 543. {
 544. ResetPasswordViewModel model = new ResetPasswordViewModel();
 545. model.Username = username;
 546. return View("/Areas/User/Views/User/ResetPassword.cshtml", model);
 547. }
 548. [HttpPost]
 549. [AllowAnonymous]
 550. [ValidateAntiForgeryToken]
 551. public ActionResult SendResetPasswordVerification(string username)
 552. {
 553. if (ModelState.IsValid)
 554. {
 555. try
 556. {
 557. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 558. {
 559. User user = UserHelper.GetUser(db, username);
 560. if (user != null)
 561. {
 562. // If they have a recovery email, let's send a verification
 563. if (!string.IsNullOrEmpty(user.SecuritySettings.RecoveryEmail) && user.SecuritySettings.RecoveryVerified)
 564. {
 565. string verifyCode = UserHelper.CreateResetPasswordVerification(db, Config, user);
 566. string resetUrl = Url.SubRouteUrl("user", "User.VerifyResetPassword", new { Username = user.Username, Code = verifyCode });
 567. UserHelper.SendResetPasswordVerification(Config, user.Username, user.SecuritySettings.RecoveryEmail, resetUrl);
 568. return Json(new { result = true });
 569. }
 570. return Json(new { error = "The username doesn't have a recovery email specified" });
 571. }
 572. return Json(new { error = "The username is not valid" });
 573. }
 574. }
 575. catch (Exception ex)
 576. {
 577. return Json(new { error = ex.GetFullMessage(true) });
 578. }
 579. }
 580. return Json(new { error = "Unable to send reset link" });
 581. }
 582. [HttpGet]
 583. [AllowAnonymous]
 584. public ActionResult VerifyResetPassword(string username, string code)
 585. {
 586. bool verified = true;
 587. if (string.IsNullOrEmpty(code))
 588. verified &= false;
 589. // Is there a code?
 590. if (verified)
 591. {
 592. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 593. {
 594. verified &= UserHelper.VerifyResetPassword(db, Config, username, code);
 595. if (verified)
 596. {
 597. // The password reset code is valid, let's get their user account for this session
 598. User user = UserHelper.GetUser(db, username);
 599. Session["AuthenticatedUser"] = user;
 600. Session["AuthCode"] = code;
 601. }
 602. }
 603. }
 604. ResetPasswordVerificationViewModel model = new ResetPasswordVerificationViewModel();
 605. model.Success = verified;
 606. return View("/Areas/User/Views/User/ResetPasswordVerification.cshtml", model);
 607. }
 608. [HttpPost]
 609. [AllowAnonymous]
 610. [ValidateAntiForgeryToken]
 611. public ActionResult SetUserPassword(string password, string confirmPassword)
 612. {
 613. if (ModelState.IsValid)
 614. {
 615. try
 616. {
 617. string code = Session["AuthCode"].ToString();
 618. if (!string.IsNullOrEmpty(code))
 619. {
 620. User user = (User)Session["AuthenticatedUser"];
 621. if (user != null)
 622. {
 623. if (string.IsNullOrEmpty(password))
 624. {
 625. return Json(new { error = "Password must not be empty" });
 626. }
 627. if (password != confirmPassword)
 628. {
 629. return Json(new { error = "Passwords must match" });
 630. }
 631. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 632. {
 633. User newUser = UserHelper.GetUser(db, user.Username);
 634. UserHelper.EditAccount(db, Config, newUser, true, password);
 635. }
 636. return Json(new { result = true });
 637. }
 638. return Json(new { error = "User does not exist" });
 639. }
 640. return Json(new { error = "Invalid Code" });
 641. }
 642. catch (Exception ex)
 643. {
 644. return Json(new { error = ex.GetFullMessage(true) });
 645. }
 646. }
 647. return Json(new { error = "Unable to reset user password" });
 648. }
 649. [HttpGet]
 650. [AllowAnonymous]
 651. public ActionResult ConfirmTwoFactorAuth(string returnUrl, bool rememberMe)
 652. {
 653. User user = (User)Session["AuthenticatedUser"];
 654. if (user != null)
 655. {
 656. ViewBag.Title = "Unknown Device - " + Config.Title;
 657. ViewBag.Description = "We do not recognize this device.";
 658. TwoFactorViewModel model = new TwoFactorViewModel();
 659. model.ReturnUrl = returnUrl;
 660. model.RememberMe = rememberMe;
 661. model.AllowTrustedDevice = user.SecuritySettings.AllowTrustedDevices;
 662. return View("/Areas/User/Views/User/TwoFactorCheck.cshtml", model);
 663. }
 664. return Redirect(Url.SubRouteUrl("error", "Error.Http403"));
 665. }
 666. [HttpPost]
 667. [AllowAnonymous]
 668. [ValidateAntiForgeryToken]
 669. public ActionResult ConfirmAuthenticatorCode(string code, string returnUrl, bool rememberMe, bool rememberDevice, string deviceName)
 670. {
 671. User user = (User)Session["AuthenticatedUser"];
 672. if (user != null)
 673. {
 674. if (user.SecuritySettings.TwoFactorEnabled)
 675. {
 676. string key = user.SecuritySettings.TwoFactorKey;
 677. TimeAuthenticator ta = new TimeAuthenticator(usedCodeManager: usedCodesManager);
 678. bool isValid = ta.CheckCode(key, code, user);
 679. if (isValid)
 680. {
 681. // the code was valid, let's log them in!
 682. HttpCookie authcookie = UserHelper.CreateAuthCookie(user.Username, rememberMe, Request.Url.Host.GetDomain(), Request.IsLocal);
 683. Response.Cookies.Add(authcookie);
 684. if (user.SecuritySettings.AllowTrustedDevices && rememberDevice)
 685. {
 686. // They want to remember the device, and have allow trusted devices on
 687. HttpCookie trustedDeviceCookie = UserHelper.CreateTrustedDeviceCookie(user.Username, Request.Url.Host.GetDomain(), Request.IsLocal);
 688. Response.Cookies.Add(trustedDeviceCookie);
 689. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 690. {
 691. TrustedDevice device = new TrustedDevice();
 692. device.UserId = user.UserId;
 693. device.Name = (string.IsNullOrEmpty(deviceName)) ? "Unknown" : deviceName;
 694. device.DateSeen = DateTime.Now;
 695. device.Token = trustedDeviceCookie.Value;
 696. // Add the token
 697. db.TrustedDevices.Add(device);
 698. db.SaveChanges();
 699. }
 700. }
 701. if (string.IsNullOrEmpty(returnUrl))
 702. returnUrl = Request.UrlReferrer.AbsoluteUri.ToString();
 703. return Json(new { result = returnUrl });
 704. }
 705. return Json(new { error = "Invalid Authentication Code" });
 706. }
 707. return Json(new { error = "User does not have Two Factor Authentication enabled" });
 708. }
 709. return Json(new { error = "User does not exist" });
 710. }
 711. [HttpPost]
 712. [ValidateAntiForgeryToken]
 713. public ActionResult VerifyAuthenticatorCode(string code)
 714. {
 715. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 716. {
 717. User user = UserHelper.GetUser(db, User.Identity.Name);
 718. if (user != null)
 719. {
 720. if (user.SecuritySettings.TwoFactorEnabled)
 721. {
 722. string key = user.SecuritySettings.TwoFactorKey;
 723. TimeAuthenticator ta = new TimeAuthenticator(usedCodeManager: usedCodesManager);
 724. bool isValid = ta.CheckCode(key, code, user);
 725. if (isValid)
 726. {
 727. return Json(new { result = true });
 728. }
 729. return Json(new { error = "Invalid Authentication Code" });
 730. }
 731. return Json(new { error = "User does not have Two Factor Authentication enabled" });
 732. }
 733. return Json(new { error = "User does not exist" });
 734. }
 735. }
 736. [HttpGet]
 737. public ActionResult GenerateAuthQrCode(string key)
 738. {
 739. var ProvisionUrl = string.Format("otpauth://totp/{0}:{1}?secret={2}", Config.Title, User.Identity.Name, key);
 740. QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator();
 741. QRCodeData qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode(ProvisionUrl, QRCodeGenerator.ECCLevel.Q);
 742. QRCode qrCode = new QRCode(qrCodeData);
 743. Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(20);
 744. return File(ByteHelper.ImageToByte(qrCodeImage), "image/png");
 745. }
 746. [HttpPost]
 747. [ValidateAntiForgeryToken]
 748. public ActionResult ClearTrustedDevices()
 749. {
 750. try
 751. {
 752. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 753. {
 754. User user = UserHelper.GetUser(db, User.Identity.Name);
 755. if (user != null)
 756. {
 757. if (user.SecuritySettings.AllowTrustedDevices)
 758. {
 759. // let's clear the trusted devices
 760. user.TrustedDevices.Clear();
 761. List<TrustedDevice> foundDevices = db.TrustedDevices.Where(d => d.UserId == user.UserId).ToList();
 762. if (foundDevices != null)
 763. {
 764. foreach (TrustedDevice device in foundDevices)
 765. {
 766. db.TrustedDevices.Remove(device);
 767. }
 768. }
 769. db.Entry(user).State = EntityState.Modified;
 770. db.SaveChanges();
 771. return Json(new { result = true });
 772. }
 773. return Json(new { error = "User does not allow trusted devices" });
 774. }
 775. return Json(new { error = "User does not exist" });
 776. }
 777. }
 778. catch (Exception ex)
 779. {
 780. return Json(new { error = ex.GetFullMessage(true) });
 781. }
 782. }
 783. [HttpPost]
 784. [ValidateAntiForgeryToken]
 785. public ActionResult GenerateToken(string name)
 786. {
 787. try
 788. {
 789. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 790. {
 791. User user = UserHelper.GetUser(db, User.Identity.Name);
 792. if (user != null)
 793. {
 794. string newTokenStr = UserHelper.GenerateAuthToken(db, user.Username);
 795. if (!string.IsNullOrEmpty(newTokenStr))
 796. {
 797. AuthToken token = db.AuthTokens.Create();
 798. token.UserId = user.UserId;
 799. token.HashedToken = SHA256.Hash(newTokenStr);
 800. token.Name = name;
 801. db.AuthTokens.Add(token);
 802. db.SaveChanges();
 803. AuthTokenViewModel model = new AuthTokenViewModel();
 804. model.AuthTokenId = token.AuthTokenId;
 805. model.Name = token.Name;
 806. model.LastDateUsed = token.LastDateUsed;
 807. return Json(new { result = new { token = newTokenStr, html = PartialView("~/Areas/User/Views/User/AuthToken.cshtml", model).RenderToString() } });
 808. }
 809. return Json(new { error = "Unable to generate Auth Token" });
 810. }
 811. return Json(new { error = "User does not exist" });
 812. }
 813. }
 814. catch (Exception ex)
 815. {
 816. return Json(new { error = ex.GetFullMessage(true) });
 817. }
 818. }
 819. [HttpPost]
 820. [ValidateAntiForgeryToken]
 821. public ActionResult RevokeAllTokens()
 822. {
 823. try
 824. {
 825. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 826. {
 827. User user = UserHelper.GetUser(db, User.Identity.Name);
 828. if (user != null)
 829. {
 830. user.AuthTokens.Clear();
 831. List<AuthToken> foundTokens = db.AuthTokens.Where(d => d.UserId == user.UserId).ToList();
 832. if (foundTokens != null)
 833. {
 834. foreach (AuthToken token in foundTokens)
 835. {
 836. db.AuthTokens.Remove(token);
 837. }
 838. }
 839. db.Entry(user).State = EntityState.Modified;
 840. db.SaveChanges();
 841. return Json(new { result = true });
 842. }
 843. return Json(new { error = "User does not exist" });
 844. }
 845. }
 846. catch (Exception ex)
 847. {
 848. return Json(new { error = ex.GetFullMessage(true) });
 849. }
 850. }
 851. [HttpPost]
 852. [ValidateAntiForgeryToken]
 853. public ActionResult EditTokenName(int tokenId, string name)
 854. {
 855. try
 856. {
 857. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 858. {
 859. User user = UserHelper.GetUser(db, User.Identity.Name);
 860. if (user != null)
 861. {
 862. AuthToken foundToken = db.AuthTokens.Where(d => d.UserId == user.UserId && d.AuthTokenId == tokenId).FirstOrDefault();
 863. if (foundToken != null)
 864. {
 865. foundToken.Name = name;
 866. db.Entry(foundToken).State = EntityState.Modified;
 867. db.SaveChanges();
 868. return Json(new { result = new { name = name } });
 869. }
 870. return Json(new { error = "Authentication Token does not exist" });
 871. }
 872. return Json(new { error = "User does not exist" });
 873. }
 874. }
 875. catch (Exception ex)
 876. {
 877. return Json(new { error = ex.GetFullMessage(true) });
 878. }
 879. }
 880. [HttpPost]
 881. [ValidateAntiForgeryToken]
 882. public ActionResult DeleteToken(int tokenId)
 883. {
 884. try
 885. {
 886. using (TeknikEntities db = new TeknikEntities())
 887. {
 888. User user = UserHelper.GetUser(db, User.Identity.Name);
 889. if (user != null)
 890. {
 891. AuthToken foundToken = db.AuthTokens.Where(d => d.UserId == user.UserId && d.AuthTokenId == tokenId).FirstOrDefault();
 892. if (foundToken != null)
 893. {
 894. db.AuthTokens.Remove(foundToken);
 895. user.AuthTokens.Remove(foundToken);
 896. db.Entry(user).State = EntityState.Modified;
 897. db.SaveChanges();
 898. return Json(new { result = true });
 899. }
 900. return Json(new { error = "Authentication Token does not exist" });
 901. }
 902. return Json(new { error = "User does not exist" });
 903. }
 904. }
 905. catch (Exception ex)
 906. {
 907. return Json(new { error = ex.GetFullMessage(true) });
 908. }
 909. }
 910. }
 911. }