3 Revize (f7b38574279e50315fe0bb55097d6fc60dc29efd)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Teknikode 62e4476897 Added Identity Server for authentication před 2 roky
  Teknikode 7f4a741d90 Updated global sdk version před 2 roky
  Teknikode 597b77b45d Added global.json to specify required SDK version před 2 roky