11 Incheckningar (b5d5e4afbe5d9a822b2b9b3d1670b59c1f96e133)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Teknikode 06ffbf0220 Added default endpoint for post-logout 1 år sedan
  Teknikode 0df52f5d79 Changed most 'user' subdomains to 'account'. 1 år sedan
  Teknikode a4365b2671 - Added ability to edit paste. 1 år sedan
  Teknikode 01a735bb62 Fixed 'shortened' subdomain not routing correctly 1 år sedan
  Teknikode 93fc385f0b Added separate page for viewing service data. 1 år sedan
  Teknikode 179a27dd26 - Added client management to user's settings page. 1 år sedan
  Teknikode 62e4476897 Added Identity Server for authentication 1 år sedan
  Teknikode 7ec30d1e39 Changed auth backend to use Identity Server, and asp.net identities. 1 år sedan
  Teknikode 175eaa4762 Added client side cache for static files. 1 år sedan
  Teknikode b674590b8c Fixed formatting of blog/vault editors. 1 år sedan
  Teknikode 5eb45263d9 Ported existing projects to Asp.Net Core (Except ServerMaint) 1 år sedan