Преглед на файлове

Fixed bad Register page routing on dev.

Made 'About' now anonymous access.
tags/2.0.3
Teknikode преди 5 години
родител
ревизия
d88587a911
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 1
    1
      Teknik/Areas/About/Controllers/AboutController.cs
  2. 1
    1
      Teknik/Areas/Profile/ProfileAreaRegistration.cs

+ 1
- 1
Teknik/Areas/About/Controllers/AboutController.cs Целия файл

@@ -10,7 +10,7 @@ namespace Teknik.Areas.About.Controllers
{
public class AboutController : DefaultController
{
//[AllowAnonymous]
[AllowAnonymous]
public ActionResult Index()
{
ViewBag.Title = "About - " + Config.Title;

+ 1
- 1
Teknik/Areas/Profile/ProfileAreaRegistration.cs Целия файл

@@ -31,7 +31,7 @@ namespace Teknik.Areas.Profile
context.MapSubdomainRoute(
"Profile.Register", // Route name
"dev",
"Profile/Login", // URL with parameters
"Profile/Register", // URL with parameters
new { controller = "Profile", action = "Register" }, // Parameter defaults
new[] { typeof(Controllers.ProfileController).Namespace }
);

Loading…
Отказ
Запис