Bladeren bron

Fixed paste expiration unit not disapearing

master
Teknikode 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
b231c1a023
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. 1
    1
      Teknik/Scripts/Paste/Paste.js

+ 1
- 1
Teknik/Scripts/Paste/Paste.js Bestand weergeven

@@ -2,7 +2,7 @@
$('#content').focus();

$("select[name='ExpireUnit']").change(function () {
if ($(this).val() == "never") {
if ($(this).val() == "Never") {
$('#length-div').addClass("hidden");
$('#unit-div').removeClass("col-sm-2");
$('#unit-div').addClass("col-sm-4");

Laden…
Annuleren
Opslaan