Преглед на файлове

Fixed paste expiration unit not disapearing

master
Teknikode преди 1 година
родител
ревизия
b231c1a023
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      Teknik/Scripts/Paste/Paste.js

+ 1
- 1
Teknik/Scripts/Paste/Paste.js Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@
$('#content').focus();

$("select[name='ExpireUnit']").change(function () {
if ($(this).val() == "never") {
if ($(this).val() == "Never") {
$('#length-div').addClass("hidden");
$('#unit-div').removeClass("col-sm-2");
$('#unit-div').addClass("col-sm-4");

Loading…
Отказ
Запис