Преглед на файлове

Fixed legacy password checks.

master
Teknikode преди 1 година
родител
ревизия
a3b59ef041
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      IdentityServer/Security/PasswordHasher.cs

+ 1
- 1
IdentityServer/Security/PasswordHasher.cs Целия файл

@@ -35,7 +35,7 @@ namespace Teknik.IdentityServer.Security

// Test legacy password hashes
#region Legacy Checks
byte[] hashBytes = SHA384.Hash(user.UserName, providedPassword);
byte[] hashBytes = SHA384.Hash(user.UserName.ToLower(), providedPassword);
string hash = hashBytes.ToHex();
if (hashedPassword == hash)
{

Loading…
Отказ
Запис