Преглед на файлове

- Fixed errors with podcast comments.

- Changed editor config tab spacing to be 4 spaces.
tags/3.0.0
Teknikode преди 4 години
родител
ревизия
8561e6f6de
променени са 3 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
 1. 1
  1
    .editorconfig
 2. 2
  2
    Teknik/Areas/Podcast/Content/Podcast.css
 3. 1
  1
    Teknik/Areas/Podcast/Views/Podcast/Comment.cshtml

+ 1
- 1
.editorconfig Целия файл

@@ -3,7 +3,7 @@ root = true
[*]
charset = utf-8
indent_style = space
indent_size = 2
indent_size = 4
end_of_line = crlf
trim_trailing_whitespace = false
insert_final_newline = true

+ 2
- 2
Teknik/Areas/Podcast/Content/Podcast.css Целия файл

@@ -34,7 +34,7 @@
margin-bottom: 60px;
}
.podcast-post-sm {
margin-bottom: 5;
margin-bottom: 5px;
}
.podcast-post-title {
margin-bottom: 5px;
@@ -49,7 +49,7 @@
margin-bottom: 20px;
}
.podcast-post-meta-sm {
margin-bottom: 5;
margin-bottom: 5px;
font-size: 12px;
line-height: 1;
}

+ 1
- 1
Teknik/Areas/Podcast/Views/Podcast/Comment.cshtml Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
@model Teknik.Areas.Blog.ViewModels.CommentViewModel
@model Teknik.Areas.Podcast.ViewModels.CommentViewModel

@using Teknik.Utilities


Loading…
Отказ
Запис