Преглед на файлове

Fixed max upload size being int instead of long.

tags/2.0.6
Teknikode преди 3 години
родител
ревизия
7def4f222d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      Teknik/Configuration/UploadConfig.cs

+ 1
- 1
Teknik/Configuration/UploadConfig.cs Целия файл

@@ -11,7 +11,7 @@ namespace Teknik.Configuration
public bool UploadEnabled { get; set; }
public bool DownloadEnabled { get; set; }
// Max upload size in bytes
public int MaxUploadSize { get; set; }
public long MaxUploadSize { get; set; }
// Location of the upload directory
public string UploadDirectory { get; set; }
// File Extension for saved files

Loading…
Отказ
Запис