Преглед на файлове

Changed copyright date

tags/3.0.0^2
Teknikode преди 1 година
родител
ревизия
6b83850b86
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      Teknik/Views/Shared/_Footer.cshtml

+ 1
- 1
Teknik/Views/Shared/_Footer.cshtml Целия файл

@@ -29,7 +29,7 @@
<br />
<div class="row">
<div class="col-sm-5 col-sm-offset-1 text-left text-muted">
&copy; Teknik 2013-2018 | <a href="@Url.SubRouteUrl("faq", "FAQ.Index")">FAQ</a> | <a href="@Url.SubRouteUrl("privacy", "Privacy.Index")">Privacy</a> | <a href="@Url.SubRouteUrl("tos", "TOS.Index")">TOS</a> | <a href="@Url.SubRouteUrl("abuse", "Abuse.Index")">Abuse</a> | <a href="@Url.SubRouteUrl("stats", "Stats.Index")">Statistics</a>
&copy; Teknik 2013-2019 | <a href="@Url.SubRouteUrl("faq", "FAQ.Index")">FAQ</a> | <a href="@Url.SubRouteUrl("privacy", "Privacy.Index")">Privacy</a> | <a href="@Url.SubRouteUrl("tos", "TOS.Index")">TOS</a> | <a href="@Url.SubRouteUrl("abuse", "Abuse.Index")">Abuse</a> | <a href="@Url.SubRouteUrl("stats", "Stats.Index")">Statistics</a>
</div>
<div class="col-sm-5 text-right text-muted">
<div id="pagetime" style="display:none;">

Loading…
Отказ
Запис