Преглед на файлове

Fixed upload file extensions

master
Teknikode преди 1 година
родител
ревизия
58a9fd8bcf
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 1
    1
      Teknik/Scripts/common.js
  2. 1
    1
      Utilities/FileHelper.cs

+ 1
- 1
Teknik/Scripts/common.js Целия файл

@@ -191,7 +191,7 @@ function getFileExtension(fileName) {
ext = "." + a.pop() + ext;
}
} else {
ext = a.pop();
ext = "." + a.pop();
}
// Clear the # and ? characters
ext = ext.split('#')[0];

+ 1
- 1
Utilities/FileHelper.cs Целия файл

@@ -121,7 +121,7 @@ namespace Teknik.Utilities
}
else
{
ext = parts[1];
ext = "." + parts[1];
}

// Strip out invalid parts

Loading…
Отказ
Запис