2 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  SolitudeSF e8847a5a91
Minor script changes. More agressive optimiztions for nim and xbps-src. Switch to polkit/elogind. преди 1 година
  SolitudeSF feb214d97e
What преди 2 години