4 Ревизии (403ece68b46add1fc3373f71b3e7b5fd69baf3dc)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Alexander Memer 403ece68b4 Delete channel request преди 1 година
  Alexander Memer 1a1fe3273e Modify channel request преди 1 година
  Alexander Memer 9e5fe3104c Implemented permission_overwrites and recipients fields преди 1 година
  Alexander Memer d9169beb4a Initial commit преди 1 година