Преглед на файлове

Fixed bug when if error occurred then requests is not freed and causing segfault on next error

master
Alexander Memer преди 2 години
родител
ревизия
550e3569c3
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      lib/rest.c

+ 2
- 0
lib/rest.c Целия файл

@@ -19,6 +19,8 @@ void _ld_set_last_rest_error(struct ld_context *ctx, req_t *req)
json_error_t err;
json_t *res = json_loads(req->text, 0, &err);

requests_close(req);

if (!res)
{
log_error("failed to parse json at line %d: %s", err.line, err.text);

Loading…
Отказ
Запис