9 Commits (3e5c93637fce07e78b13045a20d8a7eb0ab9b792)
 

Author SHA1 Message Date
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight 3e5c93637f slug support 11 months ago
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight f2d2be6616 Add 'scraper.py' 11 months ago
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight 0d53efecaa Add 'courses.json' 11 months ago
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight cf29bf22d6 Update 'README.md' 11 months ago
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight 27a539462f Update 'README.md' 11 months ago
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight 50665657d5 Add 'requirements.txt' 11 months ago
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight 9a98977f66 Add 'pluralsight.py' 11 months ago
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight 5f77810461 Update 'README.md' 11 months ago
  CanWePlsRapeTheShitOuttaPluralsight 35ccb7a06a Initial commit 11 months ago