Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
calexil 454a03ed4d stuff před 2 roky
.travis.yml ci před 2 roky
Commands.md tighten it up před 2 roky
LICENSE Initial commit před 2 roky
Procfile last.fm revert před 2 roky
README.md stuff před 2 roky
app.json stuff před 2 roky
bansheecheck.sh banshee listener před 2 roky
bot.js tighten it up před 2 roky
package.json last.fm revert před 2 roky

README.md

icon BansheeBot CodeFactor [Heroku] Build Status GitHub issues

A simple bot that reads the song info from the currently playing track and displays it in a Discord channel.

Work in progress