Преглед на файлове

make it work 4

tags/Beta0.1
calexil преди 2 години
родител
ревизия
fd8d60b78b
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. 0
    2
      bot.js

+ 0
- 2
bot.js Целия файл

@@ -16,8 +16,6 @@ app.post('/endpoint', (req, res) => {
console.log(`Track: ${trackName}`)
});

wget --post-data "trackName=HelloWorld" https://bansheebot.herokuapp.com/endpoint

const responseObject = {
"test": "It worked!",
"best girl?": "Big Band.",

Loading…
Отказ
Запис