Преглед на файлове

more stuff

tags/Beta0.1
calexil преди 2 години
родител
ревизия
e0c7fcd463
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 1 реда
  1. 7
    1
      bot.js

+ 7
- 1
bot.js Целия файл

@@ -18,7 +18,13 @@ client.on('message', message => {
});

client.on('message', message => {
if (message.content === 'best girl?', 'best girl') {
if (message.content === 'best girl?') {
message.reply('Big Band...');
}
});

client.on('message', message => {
if (message.content === 'best girl') {
message.reply('Big Band...');
}
});

Loading…
Отказ
Запис