Преглед на файлове

now playing

tags/Beta0.1
calexil преди 2 години
родител
ревизия
bf85b5ad05
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. 2
    1
      Commands.md

+ 2
- 1
Commands.md Целия файл

@@ -15,4 +15,5 @@ I say: *hello there, you can see my commands here: https://github.com/calexil/Ba
You say: **commands**
I say: *you can see my commands here: https://github.com/calexil/BansheeBot/blob/master/Commands.md*


You say: **song**
I say: *currently playing: https://wagnaria.xyz/now/calexil*

Loading…
Отказ
Запис