Przeglądaj źródła

array regex

master
calexil 2 lat temu
rodzic
commit
b19ec478d5
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      bot.js

+ 1
- 1
bot.js Wyświetl plik

@@ -11,7 +11,7 @@ const responseObject = {
"test": "It worked!",
"best girl?": "Big Band.",
"best girl": "Big Band.",
[best g***]: "Big Band.",
"[/best g[iru]ll?\?/]": "Big Band.",
"best grill": "Big Band.",
"best grill?": "Big Band.",
"best gurl": "Big Band.",

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz