calexil преди 2 години
родител
ревизия
b19ec478d5
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      bot.js

+ 1
- 1
bot.js Целия файл

@@ -11,7 +11,7 @@ const responseObject = {
"test": "It worked!",
"best girl?": "Big Band.",
"best girl": "Big Band.",
[best g***]: "Big Band.",
"[/best g[iru]ll?\?/]": "Big Band.",
"best grill": "Big Band.",
"best grill?": "Big Band.",
"best gurl": "Big Band.",

Loading…
Отказ
Запис