Преглед на файлове

make it work 9.4

tags/Beta0.1
calexil преди 2 години
родител
ревизия
a0a1213359
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    0
      Procfile
  2. 1
    1
      app.json

+ 1
- 0
Procfile Целия файл

@@ -1 +1,2 @@
worker: node bot.js
web:

+ 1
- 1
app.json Целия файл

@@ -13,7 +13,7 @@
"quantity": 1
},
"web": {
"quantity": 0
"quantity": 1
}
},
"addons": [

Loading…
Отказ
Запис