Преглед на файлове

banshee listener

tags/Beta0.1
calexil преди 3 години
родител
ревизия
306feb011c
променени са 1 файла, в които са добавени 12 реда и са изтрити 0 реда
  1. 12
    0
      bansheecheck.sh

+ 12
- 0
bansheecheck.sh Целия файл

@@ -0,0 +1,12 @@
#!/bin/bash

currentTrack="Calexil is listening to $title by $artist on $album"

while :
do
title=$(banshee --query-title | sed 's/title: //')
artist=$(banshee --query-artist | sed 's/artist: //')
album=$(banshee --query-album | sed 's/album: //')
echo "Calexil is listening to $title by $artist on $album"
sleep 6
done

Loading…
Отказ
Запис